Cerddoriaeth: Offerynnol

Dyddiad Cau: Dyddiad cau eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Rheolau Adran Cerddoriaeth Offerynnol

41. Unawd Telyn Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud


42. Unawd Llinynnol (ac eithro’r gitâr) Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud.


43. Unawd Gitâr Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud.

Ni fydd y gystadleuaeth hon yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn


44. Unawd Chwythbrennau Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud.


45. Unawd Pres Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud.


46. Unawd Piano Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud.


47. Unawd Offer Taro Bl.6 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 3 munud.

Caniateir defnyddio offer eich hunain

Ni fydd y gystadleuaeth hon yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn


48. Parti Recorder Bl.6 ac iau Dim mwy nag 16 mewn nifer

Hunan-ddewisiad deiran neu fwy heb fod yn hwy na 3 munud.

Disgwylir i’r grŵp gyflwyno copi o sgôr cyflawn o’r gerddoriaeth.

Gellir cynnwys recorders gwahanol. Caniateir arweinydd. Ni chaniateir cyfeilydd.


49. Ensemble Offerynnol Bl.6 ac iau, 3–10 mewn nifer

Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 4 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. Ni chaniateir arweinydd. Ni chaniateir Parti Recorder.

Disgwylir i’r grŵp gyflwyno copi o sgôr cyflawn o’r gerddoriaeth. (Gweler Rheol Offerynnol rhif 6).


50. Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau Dros 10 mewn nifer)

Hunan-ddewisiad, heb fod yn hwy na 4 munud.

Caniateir unrhyw gyfuniad o offerynnau ac eithrio parti recorder.

Caniateir hyd at dri munud i osod a thiwnio. Ni chaniateir cyfeilydd. Caniateir arweinydd.

Disgwylir i’r grŵp gyflwyno copi o sgôr cyflawn o’r gerddoriaeth. (Gweler Rheol Offerynnol rhif 6).51. Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Bl.6 ac iau, Dim mwy na 30 mewn nifer

Thema: Bwrlwm

Cyfansoddiad lleisiol ac offerynnol gwreiddiol heb fod yn hwy na 4 munud.

Unrhyw gyfuniad o offerynnau ac eithrio parti recorder.

Ni chaniateir cyfeilydd. Disgwylir i bob grŵp fod yn barod i berfformio’n syth ar ôl cyrraedd y llwyfan.
Caniateir arweinydd.


52. Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Ysgolion/Unedau ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (Difrifol a Chymedrol) Dim mwy na 30 mewn nifer

Thema: Bwrlwm

Cyfansoddiad lleisiol ac offerynnol gwreiddiol heb fod yn hwy na 4 munud.

Ni chaniateir cyfeilydd. Disgwylir i bob grŵp fod yn barod i berfformio’n syth ar ôl cyrraedd y
llwyfan. Caniateir arweinydd. 

Ni chynhelir y gystadleuaeth hon yn yr Eisteddfod Gylch a Rhanbarth. Cynhelir rhagwrandawiadau yn y Sir/Rhanbarth yn ystod mis Mawrth.


53. Unawd Telyn Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.


54. Unawd Llinynnol (ac eithro’r gitâr) Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.


55. Unawd Gitâr Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.

Ni fydd y gystadleuaeth hon yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn.


56. Unawd Chwythbrennau Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.


57. Unawd Pres Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.


58. Unawd Piano Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.


59. Unawd Offer Taro Bl.7–9

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 5 munud.

Caniateir defnyddio offer eich hunain.

Ni fydd y gystadleuaeth hon yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn.


60. Ensemble Bl.7, 8 a 9 (3–10 mewn nifer)

Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 5 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. Ni chaniateir arweinydd.

Ni chaniateir perfformio’r un darn yng nghystadlaethau 53-59 gan yr un cystadleuwyr.

Disgwylir i bob grŵp fod yn barod i berfformio’n syth ar ôl cyrraedd y llwyfan. 

Disgwylir i’r ensemble gyflwyno copi o sgôr cyflawn y gerddoriaeth. (Gweler Rheol Offerynnol rhif 6).

 

61. Unawd Telyn Bl.10 a dan 19 oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.


62. Unawd Llinynnol (ac eithro’r gitâr) Bl.10 a dan 19 oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.


63. Unawd Gitâr Bl.10 a dan 19oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.

Ni fydd y gystadleuaeth hon yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn.


64. Unawd Chwythbrennau Bl.10 a dan 19 oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.

 

65. Unawd Pres Bl.10 a dan 19 oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.66. Unawd Piano Bl.10 a dan 19 oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.67. Unawd Offer Taro Bl.10 a dan 19oed

Hunan ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.

Caniateir defnyddio offer eich hunain.

Gweler rheol rhif 12 Offerynnol.

Ni fydd y gystadleuaeth hon yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn68. Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.

Ni chaniateir perfformio yr un darn/au yn y cystadlaethau unigol (41-47, 53-59, 61-67).

Cystadleuaeth ar gyfer dau berson yn unig yw hon.

Ni chaniateir e.e. dau ffliwt â chyfeiliant piano (dyweder).


69. Ensemble Bl.10 a dan 19 oed, 3-10 mewn nifer

Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 8 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. Gellir cynnwys unrhyw gyfuniad o offerynnau.

Ni chaniateir arweinydd. Ni chaniateir perfformio’r un darn yng nghystadlaethau 61–68 gan yr un
cystadleuwyr. 

Disgwylir i’r ensemble gyflwyno copi o sgôr cyflawn y gerddoriaeth. Rhaid i holl aelodau ‘Ysgol’ fod yn ddigyblion yr ysgol honno.70. Unawd Offerynnol 19–25 oed

Hunan-ddewisiad heb fod yn hwy na 7 munud.


71. Ensemble 19–25 oed, 3-10 mewn nifer

Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 8 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob offerynnwr. Gellir cynnwys unrhyw gyfuniad o offerynnau.

Ni chaniateir arweinydd. Disgwylir i’r ensemble gyflwyno copi o sgôr cyflawn y gerddoriaeth. (Gweler Rheol Offerynnol rhif 6). Rhaid i holl aelodau ‘Ysgol’ fod yn ddigyblion yr ysgol honno.


72. Cerddorfa/Band dan 19 oed, Dim llai na 10 mewn nifer

Cyflwyno rhaglen heb fod yn hwy na 8 munud.

Caniateir hyd at 5 munud i diwnio. Caniateir arweinydd.

Disgwylir i’r grŵp gyflwyno copi o sgôr cyflawn y gerddoriaeth. (Gweler Rheol Offerynnol rhif 6).

Rhaid i holl aelodau Band/Cerddorfa Ysgol fod yn ddigyblion yn yr ysgol honno.