Cerddoriaeth

Dyddiad Cau: Edrychwch ar fanylion eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Rheolau Adran Cerddoriaeth Lleisiol

1. Unawd Bl.2 ac iau

Mae’n Ddrwg Gen i, Leah Owen

Copi cyfredol ar gael fel taflen unigol o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Angharad Llwyd

 

2. Unawd Bl.3 a 4

Cofio, Robat Arwyn

Taro Deuddeg, Gwasg y Bwthyn

Geiriau Cymraeg: Cefin Roberts

Ym mar 43, gellir dewis enw i lefaru neu ddefnyddio ‘Mistar Urdd’.

 

3 Unawd Bl.5 a 6

Fy Ngardd Fach i, J. Eirian Jones

Cynghanedd Cariad 3, Y Lolfa

Cywair C (C &D') a Bb (Bb & C')

Gellir dewis canu’r nodyn uchaf neu’r nodyn isaf yn y ddau far olaf.

 

4. Deuawd Bl.6 ac iau

Beth?, Annette Bryn Parri

Taro Deuddeg, Gwasg y Bwthyn

Geiriau Cymraeg: Cefin Roberts

 

5. Parti Bl.6 ac iau (Ad)

Cân y Sipsi, Delyth Hopkins Evans

Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn

 

6.Parti Unsain Bl.6 ac iau (D) Dim mwy na 12 mewn nifer

Ceidwad Byd, Eric Jones

Ffordd Tangnefedd, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Garry Owen

I’w chanu’n unsain gan yr holl barti. Dylid dilyn y nodau uchaf bob tro pan yn perfformio’r darn hwn fel parti neu gôr unsain.

 

7. Côr Bl.6 ac iau (Ad) 11- 25 mewn nifer

Dyn y Tywydd, Eric Jones

Hwyl a Hoe, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Arwel John

 

8. Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC), Dim mwy na 12 mewn nifer

Ysgolion â hyd at 50 o blant

Lle Bach Tlws, J. Eirian Jones

Cynghanedd Cariad 3, Y Lolfa

I’w chanu yng nghywair D yn unig.

 

9. Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC)

Ysgolion â thros 50 o blant rhwng 4–11 oed

Tymhorau, Morfudd Sinclair

Byddwch Lawen, Cyhoeddiadau Sain

Rhaid hepgor yr offer taro a'r recorder

 

10. Côr Bl.6 ac iau (YC)

Ysgolion â hyd at 150 o blant rhwng 4–11 oed (11–25 mewn nifer)

Cân y Botymau, Dilwyn Roberts

Taflen Unigol, Cwmni Cyhoeddi Gwynn

Trefniant: Sioned Webb

I’w chanu yn C fwyaf.

 

11. Côr Bl.6 ac iau (YC)

Ysgolion â thros 150 o blant rhwng 4–11 oed (20–40 mewn nifer)

Glyndŵr, Leah Owen

Copi ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Angharad Llwyd

 

12. Parti Deulais Bl.6 ac iau (YC/Ad) 12–16 mewn nifer

Hiraeth am y Seren, E. Olwen Jones

Hiraeth am y Seren a Charolau eraill, Cyhoeddiadau Sain

 

13. Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau (YC/Ad) 3–8 mewn nifer

Hunan-ddewisiad

Digyfeiliant

Un darn digyfeiliant, trillais neu fwy (i’w chanu yn y Gymraeg)

Dim hwy na 3 munud.

Caniateir dyblu lleisiau. Ni chaniateir arweinydd.

 

14. Unawd Merched Bl.7, 8 a 9

A Gaf Fi Sefyll Fory?, Eric Jones

Hwyl a Hoe, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Arwel John

Cywair Eb (Bb - Eb') a F (C - F')

Cliciwch yma am y fersiwn yng nghywair Eb fwyaf sydd yn y llyfr Hwyl a Hoe.

 

15. Unawd Bechgyn Bl.7, 8 a 9

Llansteffan, Idris Lewis

Copi ar gael o wefan Ty Cerdd

Trefniant: Idris Lewis

Cywair F (F - F'), Cywair D (D – D') neu gywair C fwyaf (C – C')

Mae hon yn gystadleuaeth ar gyfer lleisiau trebl yn ogystal a lleisiau sydd wedi torri.

 

16. Deuawd Bl.7, 8 a 9

Sêr, Nia Wyn Jones

Cwlwm Cân, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Iwan Hughes

 

17. Unawd Merched Bl.10 a dan 19 oed

Hŷn na’r Coed, Robat Arwyn

Unawdau 2000, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Robin Llwyd ab Owain

Cywair Bb (Ab - D') a Db (Cb - F')

 neu

Rho ’Fory i Minnau, Delyth Rees

Hufen o Gân, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Eleri Richards

Cywair Eb (Bb - Eb') a G (D - G')

Rhaid canu’r un gân o’r Eisteddfod Gylch i’r Genedlaethol.

Cyflwynir Ysgoloriaeth Mrs Olwen Phillips a rhodd Capel Cymraeg Melbourne Awstralia i’r unawdydd mwyaf addawol rhwng 15 ac 19 oed (Cystadlaethau 17 ac 18).

 

18. Unawd Bechgyn Bl.10 a dan 19 oed

Hŷn na’r Coed, Robat Arwyn

Unawdau 2000, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Robin Llwyd ab Owain

Cywair Bb (Ab - D') a Db (Cb - F')

neu

Rho ’Fory i Minnau, Delyth Rees

Hufen o Gân, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Eleri Richards

Cywair Eb (Bb - Eb') a G (D - G')

Rhaid canu’r un gân o’r Eisteddfod Gylch i’r Genedlaethol.

Cyflwynir Ysgoloriaeth Mrs Olwen Phillips a rhodd Capel Cymraeg Melbourne Awstralia i’r unawdydd  mwyaf addawol rhwng 15 ac 19 oed (Cystadlaethau 17 ac 18).

 

19. Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

Caer Wydion, Nia Wyn Jones

Cwlwm Cân, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Iwan Hughes

 

20. Unawd 19-25 oed

Caniateir dewis unrhyw un o’r caneuon isod yn y cyweiriau a nodir gan ddefnyddio’r argraffiad a nodir isod.  Rhaid canu’r un gân o’r Eisteddfod Gylch i’r Genedlaethol.   Rhaid i bob unawdydd ddarparu ei gyfeilydd ei hun yn y gystadleuaeth hon.

Rho olau i mreuddwydion i (Shine Through  My Dreams) Ivor Novello

Cywair C (E ä G’) a G (B, ä  D’)

neu

Anwylaf Un (My Dearest Dear) Ivor Novello

Cywair G (D ä G’) a Eb (Bb, ä Eb’)

neu

Rwy'n eiddo byth i ti (My Life Belongs To You) Ivor Novello

Cywair Bb (D ä F’) a G (B, ä D’)

neu

Dawns dan fy mron (Waltz of my Heart) Ivor Novello

Cywair Eb (Bb ä G’) a C (G, ä E’)

Cwmni Cyhoeddi Gwynn

Geiriau Cymraeg: Emyr Davies

 

21. Parti Deusain Bl.9 ac iau (Ad) Dim mwy na 16 mewn nifer

Y Daith sy’n Hir, Eric Jones

Ffordd Tangnefedd, Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Garry Owen

 

22. Côr Bl.9 ac iau (Ad) 17–30 mewn nifer

Mae’r Môr yn Faith, Traddodiadol

Ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Trefniant: Hefin Elis

Geiriau Cymraeg: Dafydd Iwan

 

23. Parti Merched Bl.7, 8 a 9,  12–16 mewn nifer

Heddwch, Eric Jones

Curiad (2045), Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: T. Elfyn Jones

 

24. Parti Bechgyn Bl.7, 8 a 9, 2–16 mewn nifer

Byw Fyddi Nant Gwrtheyrn, Robat Arwyn

Taflen Unigol, Y Lolfa

Copi deulais ar gael i’w lawrlwytho. Nid y fersiwn trillais yn ‘Gwin Beajolais’

 

25. Côr S.A. Bl.7, 8 a 9, 20–40 mewn nifer

Y Ci Coch, Brian Hughes

Samuel King

 

26. Côr Merched S.A. Bl.13 ac iau, 10–20 mewn nifer

Trychineb yr SS Swiftsure, Richard Vaughan

Curiad (2068), Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Ifan Pleming

 

27. Côr Bechgyn T.B. Bl.13 ac iau, 10–20 mewn nifer

O Gymru, Rhys Jones

Taflen Unigol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Leslie Harries, addas. Aled Lloyd Davies

 

28. Côr S.A.T.B. Bl.13 ac iau, 20–40 mewn nifer

Pwy All Fesur Lled y Cariad?, Meirion Wynn Jones

Taflen Unigol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Peter M. Thomas

 

29. Ensemble Lleisiol Bl.7, 8 a 9, 3–6 mewn nifer

Digyfeiliant

Hunan-ddewisiad

Un darn yn unig i’w chanu

Dim hwy na 4 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob person unigol. Ni chaniateir arweinydd. Ni all yr un parti gystadlu gyda’r un darn yng nghystadlaethau 29 a 31. Dylid lawrlwytho canllawiau dewis darn addas o wefan yr Urdd.

 

30. Ensemble Lleisiol Bl.10 a dan 19 oed, 3–6 mewn nifer

Digyfeiliant

Hunan-ddewisiad

Un darn yn unig i’w chanu

Dim hwy na 5 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob person unigol. Ni chaniateir arweinydd. Ni all yr  un parti gystadlu gyda’r un darn yng nghystadlaethau 30 a 31. Dylid lawrlwytho canllawiau dewis darn addas o wefan yr Urdd.

 

31. Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Ae), 3–6 mewn nifer

Digyfeiliant

Hunan-ddewisiad

Un darn yn unig i’w chanu

Dim hwy na 5 munud.

Dylid cael llinell annibynnol i bob person unigol. Ni chaniateir arweinydd. Ni  all yr un parti gystadlu gyda’r un darn yng nghystadlaethau 29, 30 a 31. Dylid lawrlwytho canllawiau dewis darn addas o wefan yr Urdd.

 

32. Côr Merched S.S.A. 14-25 oed (Ae), 16–30 mewn nifer

Bylchau, Eric Jones

Curiad (2048), Cyhoeddiadau Curiad

Geiriau Cymraeg: Ceri Wyn Jones

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

 

33. Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Ae), 16–30 mewn nifer

Cân y Celt, Meinir Lloyd

Taflen Unigol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Trefniant: Annette Bryn Parri

Geiriau Cymraeg: Peter Hughes Griffiths

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

 

34. Côr S.A.T.B. 14-25 oed (Ae), Dim mwy na 40 mewn nifer

Hiraeth yr Hwyrnos, Alwyn Humphreys

Taflen Unigol ar gael i’w lawrlwytho o wefan Sain, Cyhoeddiadau Sain

Geiriau Cymraeg: Alwyn Humphreys

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.

 

35. Côr S.A.T.B 14-25 oed (Ae), Dros 40 mewn nifer

Gwinllan a Roddwyd i'm Gofal, Caradog Williams

Taflen Unigol ar gael i’w lawrlwytho, Tŷ Cerdd

Rhaid i’r mwyafrif o’r aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed


Ymaelodi gyda'r Urdd