Dawns Greadigol ac Aml-Gyfrwng

Dyddiad Cau: Dyddiad cau eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Rheolau Dawns Greadigol

112. Dawns Greadigol Bl.6 ac iau (Y.C./Adran) (Dim llai na 4 mewn nifer)

Thema: Castell / Cestyll

Amser: Dim hwy na 4 munud


113. Dawns Aml-Gyfrwng Bl.6 ac iau (Dim llai na 4 mewn nifer)

Thema: Darganfod Y Bae

Dehongliad creadigol o thema drwy arddulliau cyferbyniol. Rhaid perfformio o leiaf dwy arddull gyferbyniol.

Amser: Dim hwy na 4 munud


114. Grŵp Dawns Creadigol Ysgolion/Unedau ag Anghenion (Dim mwy na 30 mewn nifer) Dysgu Ychwanegol (Difrifol a Chymedrol)

Thema: Môr

Amser: Dim hwy na 4 munud.
 

115. Dawns Greadigol o dan 19 oed (Dim llai na 4 mewn nifer)

Thema: Gofod

Amser: Dim hwy na 4 munud.

 
116. Dawns Aml-Gyfrwng Bl.7 a dan 19 oed (Dim llai na 4 mewn nifer)

Thema: Y Ddinas

Dehongliad creadigol o thema drwy arddulliau cyferbyniol. Rhaid perfformio o leiaf dwy arddull gyferbyniol.

Amser: Dim hwy na 4 munud.