Dawnsio Gwerin

Dyddiad Cau: Dyddiad cau eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Gwefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru Rheolau Dawnsio Gwerin

Dilynwch y linc isod at draciau ymarfer newydd ar gyfer 2019:

Traciau Ymarfer

99. Dawns Werin Bl.4 ac iau

‘Rasus Conwy'

Dawnsiau Traddodiadol - Cymdeithas Ddawns Cymru


100. Dawns Werin Bl.6 ac iau

(Ysgolion hyd at 100 o blant rhwng 4-11 oed)

'Y Rhaglyn',

Dawnsiau Thomas Jones, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru


101. Dawns Werin Bl.6 ac iau

(Ysgolion dros 100 o blant rhwng 4-11oed ac Adrannau)

'Rhyd y Meirch', Gwyn Willians, Bangor

Taflen Unigol, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru


102. Dawns Stepio Grŵp Bl.6 ac iau

Cyflwyniad gan 2 neu fwy o ddawnswyr cymysg.

Dawns gan ddefnyddio arddull, camau, patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig, ac alawon traddodiadol Gymreig neu’n draddodiadol eu naws – gweler Rheol Dawnsio Gwerin 3.

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.

Amser: Dim hwy na 3 munud.


103. Dawns Werin Bl.7, 8 a 9

'Ceiliog y Rhedyn'

Dawnsiau Ffair Nantgarw, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru


104. Dawns Werin Bl.10 a dan 19 oed (Ysgolion)

‘Abaty Llantony' (Ffigwr Dwbl)

Hen a Newydd, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru


105. Dawns Werin Bl.10 a dan 25 oed (Aelwydydd/Uwch Adrannau)

Rali Twm Sion

Dawnsiau Ffair Nantgarw, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

neu

Ffair Y Bala, Mavis Williams Roberts

Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif, Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

Rhaid i'r mwyafrif o'r aelodau fod o dan 25 oed, a phawb o dan 30 oed.106. Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.9 ac iau

Hunan-ddewisiad

Dawns gan ddefnyddio arddull, camau, patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig, ac alawon traddodiadol Gymreig neu’n draddodiadol eu naws – gweler Rheol Dawnsio Gwerin 3.

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.

Amser: Dim hwy na 3 munud.


107. Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.9 ac iau

Hunan-ddewisiad

Dawns gan ddefnyddio arddull, camau, patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig, ac alawon traddodiadol Gymreig neu’n draddodiadol eu naws – gweler Rheol Dawnsio Gwerin 3.

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.

Amser: Dim hwy na 3 munud.


108. Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.10 a dan 25 oed

Hunan-ddewisiad

Dawns gan ddefnyddio arddull, camau, patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig, ac alawon traddodiadol Gymreig neu’n draddodiadol eu naws – gweler Rheol Dawnsio Gwerin 3.

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.
Amser: Dim hwy na 4 munud.


109. Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed

Hunan-ddewisiad

Dawns gan ddefnyddio arddull, camau, patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig, ac alawon traddodiadol Gymreig neu’n draddodiadol eu naws – gweler Rheol Dawnsio Gwerin 3.

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.

Amser: Dim hwy na 4 munud.


110. Dawns Stepio i Grŵp dan 25 oed

Hunan-ddewisiad

Dawns ar gyfer 6 person neu lai gan ddefnyddio arddull, camau, patrymau a gwisgoedd traddodiadol Gymreig, ac alawon traddodiadol Gymreig neu’n draddodiadol eu naws – gweler Rheol Dawnsio Gwerin 3.

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.

Amser: Dim hwy na 4 munud.


111. Dawns Stepio Bl.7 a dan 25 oed

Hunan-ddewisiad

Cyflwyniad o ddawns draddodiadol a/neu gyfoes gan grŵp o ddawnswyr cymysg heb fod yn llai na 6 pherson mewn nifer yn defnyddio arddull, camau a phatrymau Cymreig.

(Caniateir diwyg gyfoes o ran gwisg a cherddoriaeth).

D.S. Dylid cyflwyno rhestr o’r alawon a ddefnyddir i’r beirniad/beirniaid ar gychwyn y gystadleuaeth gan nodi eu hamseriad.
Amser: Dim yn hwy na 5 munud.

Rhaid i’r mwyafrif o aelodau fod o dan 25 oed a phawb o dan 30 oed.