Dawnsio Hip Hop / Stryd / Disgo

Dyddiad Cau: Dyddiad cau eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

117. Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Unigol Bl.6 ac iau

Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg

Amser: Dim hwy na 2 funud

 

118. Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/ Disgo (neu gyfuniad) Bl.6 ac iau (dim llai na 4 mewn nifer)

Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg

Amser: Dim hwy na 3 munud


119. Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Unigol (neu gyfuniad) Bl.7, 8 a 9

Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg

Amser: Dim hwy na 2 funud


120. Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Bl.7, 8 a 9 (dim llai na 4 mewn nifer)

Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg

Amser: Dim hwy na 3 munud121. Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Unigol Bl.10 a dan 19 oed

Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg

Amser: Dim hwy na 2 funud122. Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Bl.10 a dan 19 oed (dim llai na 4 mewn nifer)

Cerddoriaeth Offerynnol neu yn yr iaith Gymraeg

Amser: Dim hwy na 3 munud