Llefaru

Dyddiad Cau: Dyddiad cau eich Rhanbarth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

Cystadlaethau'r Dysgwyr: Mae recordiadau o'r darnau i chi eu llwytho ar y dde. Noder mai cymorth ynganiad ydynt, nid dehongliad.

Rheolau Llefaru
123. Llefaru Unigol Bl.2 ac iau
 
Pysgota Sêr, Anni Llŷn
 
Cliciwch yma am gopi gan Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
 
 
124. Llefaru Unigol Bl.3 a 4
 
Y Gornel Dywyll, Tudur Dylan Jones
 
Cliciwch yma am gopi gan Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
 
 
125. Llefaru Unigol Bl.5 a 6

Dewis Timau, Ceri Wyn Jones
 
Geiriau Bach Chwareus, Gwasg Carreg Gwalch
 
 
126. Grŵp Llefaru Bl.6 ac iau, 6–12 mewn nifer
 
Parti Llefaru Gorau’r Byd, Anni Llŷn
 
Dim Ond Traed Brain, Gwasg Gomer
 
 
127. Grŵp Llefaru Bl.6 ac iau (Ad), 6–12 mewn nifer
 
Tywydd Carafanio, Lis Jones
 
Hen Wragedd a Ffyn ac Eira Gwyn, Gwasg Carreg Gwalch
 
 
 
128. Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9

Dychwelyd i Gilmeri, Aled Lewis Evans
 
Llinynnau, Barddas
 
 
129. Grŵp Llefaru Bl.9 ac iau (Ad), 6–16 mewn nifer
 
Dwy Ochr y Stryd, Grahame Davies a chriw prosiect Shelter, Ysgol Dyffryn Teifi
 
Cliciwch yma am gopi gan Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
 
Dylid hebgor 5 llinnell yn y 3ydd bennill.
 
 
130. Grŵp Llefaru Bl.7, 8 a 9, 6–16 mewn nifer
 
Twf, Cyril Jones
 
Byw Brwydr, Barddas
 
Golygwyd gan Hywel Griffiths
 
 
131. Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed

Gwyrddni, Grahame Davies
 
Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn
 
 
132. Grŵp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed, 6–16 mewn nifer
 
Gwenllian, Peredur Lynch
 
Caeth a Rhydd, Gwasg Carreg Gwalch
 
Dylid hebgor pennill 2.
 
 
133. Llefaru Unigol 19-25 oed

Gwyn Thomas, Manon Steffan Ros
 
Golygon, Y Lolfa
 
 
134. Grŵp Llefaru dan 25 oed (Ae), 6–16 mewn nifer
 
Y Rwtîn, Rhys Iorwerth
 
Byw Brwydr, Barddas
 
Golygwyd gan Hywel Griffiths
 
 
135. Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)

Dw i’n Hoffi, Mair Elwyn
 
Sgram! Cerddi Blasus, Atebol
 
 
136. Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)

Bwyd, Mair Elwyn
 
Sgram! Cerddi Blasus, Atebol
 
 
137. Llefaru Unigol Bl.5 a 6 (D)

Antur, Tudur Dylan Jones
 
Geiriau Bach Chwareus, Gwasg Carreg Gwalch
 

Dysgwyr

 
138. Grŵp Llefaru Bl.6 ac iau (D), 6–12 mewn nifer
 
Rap Rheolau, Aled Richards
 
Sgram! Cerddi Blasus, Atebol
 
 
139. Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 (D)

Lliwiau, Ifan Gwilym
 
Poeth! Cerddi Poeth ac Oer, Y Lolfa
 
 
140. Cyflwyniad Llefaru Bl.7, 8 a 9 (D), 6–12 mewn nifer
 
Y Planedau, Mererid Hopwood
 
Lluniau yn fy Mhen, Gwasg Gomer
 
 
141. Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed (D)

Pres y Palmant, Robat Powell
 
Poeth! Cerddi Poeth ac Oer, Y Lolfa
 
 
142. Grŵp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed (D)

Cilmeri, Gerallt Lloyd Owen
 
Cerddi’r Cywilydd, Gwasg Gwynedd