Band / Artist Unigol

Dyddiad Cau: 1 Mawrth 
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

73. Band / Artist Unigol Bl.6 ac iau

a) Cân wreiddiol (geiriau a cherddoriaeth) yn y dull cyfoes sydd heb ei chyhoeddi na’i pherfformio’n gyhoeddus. Unrhyw arddull e.e. Pop, Roc, Jazz, Hip hop, Dawns, Acwstig, neu Blues.

neu

b) Trefniant o gân gyfoes Gymraeg. Cyfrifoldeb y grŵp yw sicrhau’r hawlfraint.


74. Band / Artist Unigol Bl.7–13 

a) Cân wreiddiol (geiriau a cherddoriaeth) yn y dull cyfoes sydd heb ei chyhoeddi na’i pherfformio’n gyhoeddus. Unrhyw arddull e.e. Pop, Roc, Jazz, Hip hop, Dawns, Acwstig, neu Blues.

neu

b) Trefniant o gân gyfoes Gymraeg. Cyfrifoldeb y grŵp yw sicrhau’r hawlfraint.

 

Rheolau cystadlu

1. Rhaid llenwi ffurflenni cystadlu erbyn 1 Mawrth 2019. Nid yw’r cystadlaethau hyn yn rhan o’r Eisteddfodau Cylch na Rhanbarth. Rhaid i bob cystadleuydd, yn cynnwys y cyfeilyddion, fod o fewn oedran y gystadleuaeth.


2. Pan fydd cwmni, grŵp neu barti yn defnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen llaw neu yn chwarae’n fyw unrhyw gerddoriaeth a gyhoeddwyd yn fasnachol, cyfrifoldeb y cyfryw gwmni, grŵp neu barti yw sicrhau hawlfraint.


3. Disgwylir i bob cystadleuydd anfon copi o’r gân ar unrhyw fformat (e.e CD, MP3, linc i wefan ayb) y bwriedir ei berfformio i Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn,Y Bala, Gwynedd erbyn 1 Mawrth 2019. Bydd y beirniaid yn dewis pump i ymddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mhob cystadleuaeth.

4. Ni chaniateir defnyddio traciau cefndir. Bydd yr Urdd yn darparu amps a set o ddrymiau. Ni chaniateir defnyddio drymiau eich hunain.