Siarad Cyhoeddus

Dyddiad Cau: 1 Mawrth
Cofiwch fod rhaid ymaelodi gyda'r Urdd cyn cystadlu!

142. Tîm Siarad Cyhoeddus Oedran Bl.10 a dan 19 oed (Y.U.)


Y tîm i ddewis tri phwnc o blith chwech a osodwyd gan y beirniad 20 munud yn unig cyn dechrau’r gystadleuaeth.

Beirniad: Aled Samuel


143. Tîm Siarad Cyhoeddus 14-25 oed (Aelwyd)

Y tîm i ddewis tri phwnc o blith chwech a osodwyd gan y beirniad 20 munud yn unig cyn dechrau’r gystadleuaeth.

Beirniad: Aled Samuel

Cofrestru i Gystadlu (Rhagfyr) Ymaelodi gyda'r Urdd