Rheolau a Chanllawiau

Gwybodaeth am reolau cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ynghyd â chanllawiau hawlfraint a chanllawiau cyffredinol.

Ymholiadau 0345 257 1613

Rheolau’r Eisteddfod 

"Mae Urdd Gobaith Cymru yn disgwyl i gystadleuwyr, hyfforddwyr a chefnogwyr ymrwymo i ysbryd o chwarae teg yn holl weithgareddau'r Mudiad"

Darllediadau

Mae Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru yn ddigwyddiad sy’n cael cryn sylw gyda’r cyfryngau. Darlledir yn fyw ar y teledu a radio a cheir adroddiadau a lluniau mewn amryw o bapurau newydd cenedlaethol a lleol ynghyd â bwletinau cyson ar newyddion teledu a radio. Wrth gofrestru i gystadlu, mae arweinydd y gangen neu’r aelod unigol yn cadarnhau a chytuno bod pob cystadleuydd yn cydymffurfio gyda hawliau darlledu’r Genedlaethol (yn unol â phwynt 27 yn Rheolau Cyffredinol Rhestr Testunau 2017) all olygu darlledu delweddau o’r aelodau yn fyw ar y teledu, ail ddarllediadau hwyrach a darllediadau ar wefan yr Urdd ac o bosibl sefydliadau eraill.

Mewn Eisteddfodau Cylch a Sir, mae’r Urdd yn tynnu lluniau cystadleuwyr ar gyfer dibenion hyrwyddo’r digwyddiadau yn y wasg. Wrth lenwi ffurflen gystadlu, mae arweinydd y gangen yn cadarnhau a chytuno bod pob cystadleuydd yn cydymffurfio gyda hawl yr Urdd i dynnu lluniau cystadleuwyr ar gyfer y dibenion a nodir.

Cewch restr lawn o Reolau'r Eisteddfod, yn ogystal â rheolau ar gyfer pob adran yn y linc isod. 

Rhestr Testunau 2018

 

Hawlfraint

Mae’n rhaid i bob cystadleuydd sicrhau hawlfraint ar gyfer pob darn sydd yn hunan-ddewisiad. Oni wneir hyn ni ellir darlledu'r perfformiad.  Gellir ffonio Adran Gymraeg PRS for Music ar 020 7306 4033. Nid oes angen caniatâd gyda’r darnau sy’n ymddangos yn y Rhestr Testunau.
Mae rhagor o wybodaeth yn y ddogfen isod. 

Hawlfraint