Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2018

Cynhelir Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2018, ddydd Sadwrn 7 Hydref 2017 yn Aberhonddu.

I groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ardal Brycheiniog a Maesyfed trefnir gŵyl gyhoeddi fawreddog sydd yn cynnwys gorymdaith drwy dref Aberhonddu ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017, felly cadwch y dyddiad yn glir yn y dyddiadur!

Yr orymdaith hon fydd yr uchafbwynt i ddathlu dyfodiad Eisteddfod yr Urdd yn dod i faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd rhwng 28 Mai a 2 Mehefin 2018. Hoffwn wahodd holl ddisgyblion ysgolion a myfyrwyr colegau, rhieni a chyfeillion yr Urdd Rhanbarth Brycheiniog a Maesyfed i’r Ŵyl Gyhoeddi ar 7fed o Hydref.

 Amserlen Arfaethedig

  • 11:00 o’r gloch: Pawb i ymgynnull ar gyfer dechrau’r orymdaith yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu [LD3 9SR]
  • 11:30 o’r gloch: Yr orymdaith yn cychwyn gan ddilyn llwybr penodedig drwy’r dref
  • 12:30 o’r gloch: Adloniant a Stondinau amrywiol ar gaeau Watton ger Theatr Brycheiniog
  • 14:30 o’r gloch: Gweithgareddau’r Ŵyl Gyhoeddi yn dirwyn i ben. Ni fyddwn yn gorymdeithio yn ôl i Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

 

Byddwn yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant ynghyd a stondinau fydd yn gwerthu nwyddau’r Eisteddfod.

Cystadleuaeth Baneri Ysgolion
Anogir yr Ysgol i ddylunio baner gydag enw’r ysgol arni i’w chario wrth orymdeithio. Ni ddylai’r faner fod yn fwy na 3m x 2m. Bydd y faner orau yn derbyn gwobr ariannol felly ewch ati i greu baner liwgar a thrawiadol! Bydd holl faneri yn cael eu harddangos ar faes yr Eisteddfod felly cadwch eich gafael arnynt hyd ddiwedd Mai.

 Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwerth chweil i blant a phobl ifanc  yr ardal ac yn gyfle heb ei ail i greu argraff ar dref Aberhonddu ac ar Gymru gyfan! Ein hamcan yw tynnu sylw at ymweliad yr Eisteddfod â’r ardal felly mawr obeithiaf y byddwn yn cael eich cwmni a’ch cefnogaeth ar y diwrnod.

 

Hoffech chi stiwardio yn yr Ŵyl Gyhoeddi? Cliciwch y botwm gyferbyn i lenwi'r ffurflen.