Cyrraedd y Maes

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd 2017 ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái rhwng 29 Mai - 3 Mehefin 2017.

NODER: Does dim mynediad ar gael i’r Maes nac i’r meysydd parcio trwy fynedfa Coleg Pen-y-bont (Safle Pen-coed). Dilynwch arwyddion swyddogol yr Eisteddfod wrth deithio i’r Maes.

Ymholiadau 0345 257 1613

Cyfarwyddiadau

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017 ar dir Coleg Pen-y-bont, safle Pen-coed. Côd Post y safle yw CF35 5LG. Dilynwch yr arwyddion pwrpasol er mwyn cyrraedd y meysydd parcio sydd wedi eu lleoli ar Ffordd Felindre, a pheidiwch dibynnu’n gyfan gwbl ar offer llywio lloeren (sat nav)  Bydd system Bws Wennol yn weithredol yn ystod wythnos yr Eisteddfod rhwng 07:00 y bore tan ddiwedd gweithgareddau’r hwyr. 

Cerbydau sy’n teithio ar yr M4 (o’r dwyrain ac o’r gorllewin):

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 35 (Pen-coed).  Wrth y gylchfan gyntaf, dilynwch yr A473 (gogledd) i gyfeiriad Pen-coed (nid i Ben-y-bont).  Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch y drydedd  allanfa (Felindre/Mynwent Pen-coed) gan ddilyn yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth. 

Cerbydau sy’n teithio ar yr A473 o gyfeiriad Pen-y-bont:

Dilynwch yr A473 tuag at Ben-coed.  Wrth y gylchfan sy’n mynd ‘o dan’ yr M4, cymerwch yr ail allanfa A473 (gogledd) i gyfeiriad Pen-coed.   Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch y drydedd  allanfa (Felindre/Mynwent Pen-coed) gan ddilyn yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth. 

Cerbydau sy’n teithio ar yr A473 o gyfeiriad Llanharan a Llantrisant:

Dilynwch yr A473 heibio i fynedfa Coleg Pen-y-bont.  Peidiwch a gyrru mewn i gampws y coleg. Wrth y gylchfan nesaf ar ôl pasio’r coleg, cymerwch y allanfa gyntaf (Felindre/Mynwent Pen-coed) gan ddilyn yr arwyddion pwrpasol tuag at y meysydd parcio. Wrth gyrraedd y meysydd parcio, dilynwch gyfarwyddiadau’r swyddogion trafnidiaeth.  

NODER: Does dim mynediad ar gael i’r Maes nac i’r meysydd parcio trwy fynedfa Coleg Pen-y-bont (Safle Pen-coed). Dilynwch arwyddion swyddogol yr Eisteddfod wrth deithio i’r Maes.