Gig i Gloi yr Eisteddfod

Dewch i ddathlu, gwersylla a mwynhau cerddoriaeth fyw ar y maes.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU TOCYNNAU

Bwrdd Syr IfanC yn cyflwyno...

SWNAMI / ALYS WILLIAMS / FLEUR-DE-LYS / CHROMA

Nos Sadwrn, 3 Mehefin 2017

Maes Eisteddfod yr Urdd

Campws Pencoed Coleg Pen-y-bont, 8:30pm

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Lle mae’r gig yn cael ei gynnal?

Mae’r gig yn cael ei gynnal ym Maes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai. Cynhelir yr Eisteddfod ar dir o amgylch Campws Pencoed Coleg Pen-y-bont.

Beth yw Pecyn Penwythnos?

 

2+3/6/17
Gwersylla Gwener a Sadwrn, mynediad maes Gwener a Sadwrn a’r gig nos Sadwrn

3/6/17
Gwersylla nos Sadwrn, mynediad maes Sadwrn a’r gig nos Sadwrn

  Oedolion

£30

£20

Myfyrwyr + gostyngiadau

(rhaid dangos prawf dilys ar y dydd wrth godi band braich)

£24

£15

Cystadleuwyr, Aelodau’r Urdd, Pobl ifainc hyd at 16 oed.

£17

£11

Mae’r pecyn penwythnos yn caniatáu i chi wersylla yn y maes gwersylla, yn ogystal â mynediad i Faes yr Eisteddfod ac i’r gig.

Ar ôl cyrraedd y Maes bydd pawb sy’n prynu Pecyn Penwythnos yn cyfnewid y tocyn ar gyfer band braich a thocynnau mynediad. Bydd hyn yn gallu digwydd naill ai yn y blwch tocynnau neu yn y swyddfa carafanau.

Oes modd i mi fynychu'r gig gyda thocyn Maes?

Bydd tocyn Maes ar ddydd Sadwrn 3ydd o Fehefin yn caniatau i chi fynychu’r gig