Gig i Gloi yr Eisteddfod

Dewch i ddathlu, gwersylla a mwynhau cerddoriaeth fyw ar y Maes!

CLICIWCH YMA I ARCHEBU TOCYNNAU

Bwrdd Syr IfanC yn cyflwyno...

SWNAMI / ALYS WILLIAMS / FLEUR-DE-LYS / CHROMA

Nos Sadwrn, 3 Mehefin 2017, Maes Eisteddfod yr Urdd, 8:30pm

You must install Adobe Flash to view this content.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Lle mae’r gig yn cael ei gynnal?

Mae’r gig yn cael ei gynnal ym Maes Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai. Cynhelir yr Eisteddfod ar dir o amgylch Campws Pencoed Coleg Pen-y-bont.

Beth yw Pecyn Penwythnos?

 

2+3/6/17
Gwersylla Gwener a Sadwrn, mynediad maes Gwener a Sadwrn a’r gig nos Sadwrn

3/6/17
Gwersylla nos Sadwrn, mynediad maes Sadwrn a’r gig nos Sadwrn

  Oedolion

£30

£20

Myfyrwyr + gostyngiadau

(rhaid dangos prawf dilys ar y dydd wrth godi band braich)

£24

£15

Cystadleuwyr, Aelodau’r Urdd, Pobl ifainc hyd at 16 oed.

£17

£11

Mae’r pecyn penwythnos yn caniatáu i chi wersylla yn y maes gwersylla, yn ogystal â mynediad i Faes yr Eisteddfod ac i’r gig.

Ar ôl cyrraedd y Maes bydd pawb sy’n prynu Pecyn Penwythnos yn cyfnewid y tocyn ar gyfer band braich a thocynnau mynediad. Bydd hyn yn gallu digwydd naill ai yn y blwch tocynnau neu yn y swyddfa carafanau.

Oes modd i mi fynychu'r gig gyda thocyn Maes?

Bydd tocyn Maes ar ddydd Sadwrn 3ydd o Fehefin yn caniatau i chi fynychu’r gig