Yr Oedfa

Dydd Sul 29 Mai am 9.30yb yn y Pafiliwn

Drysau’n agor am 9yb

Gwasanaeth boreol dan arweiniad y Gweinidog Ben Thomas, Côr Ysgol Maes Garmon a phobl ifanc Sir y Fflint ar y thema ‘Mae Popeth yn Barod’. Casgliad at achos da.