Llety

Os am hysbysebu eich llety yma, gyrrwch ddisgrifiad byr, llun a manylion cyswllt at Branwen Haf: branwenhaf@urdd.org

Bythynod Cefn Gorwydd

Bythynod Cefn Gorwydd

Pump bwthyn hunan-arlwyo ger cyffordd 47 yr M4 yn Tregwyr ger Abertawe. O fewn 25 munud i Faes yr Eisteddfod.

Mwy o fanylion »
Ty Gwledig Fferm Ballas

Ty Gwledig Fferm Ballas

Ty gwyliau 4 ystafell wely sy’n cysgu 10 o bobl, wedi ei leoli yn agos at gyffordd 37 yr M4. Rhif ffon: 01656 741794 / 07966366782

Gwefan Fferm Ballas »
Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Gwersyll 4* yn y Brif Ddinas, dim ond hanner awr o faes yr Eisteddfod. Lle delfrydol ar gyfer grwpiau. cysylltwch am fwy o fanylion trwy e-bostio caerdydd@urdd.org.

Gwefan Gwersyll yr Urdd Caerdydd »
Y Cwtsh, Llanilid

Y Cwtsh, Llanilid

Llety 5* sydd chwarter awr o gerdded o Faes yr Eisteddfod.

Gwefan Y Cwtsh »
Maes Gwersylla 'Our Welsh'

Maes Gwersylla 'Our Welsh'

Maes gwersylla ym Mhen-y-bont sy'n agos at Faes Eisteddfod yr Urdd. Cynigir gostyngiad o 10% am dair noson neu fwy os archebir ar-lein cyn 31ain o Ionawr.

Gwefan 'our welsh' »
Village Lodge

Village Lodge

Village Lodge ym Mhen-Y-Bont ar Ogwr. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rob Williams 07814 392299. http://www.villagelodge.co.uk/

Gwefan Village Lodge  »
Bridgend Bites

Bridgend Bites

Manylion ynghylch gwahanol weithgareddau yn ardal Pen-y-Bont ar Ogwr.

Gwefan Bridgend Bites »
Croeso Cymru

Croeso Cymru

Manylion am lefydd i aros yn ardal Pen-y-Bont ar Ogwr yn ôl gwefan Croeso Cymru.

Gwefan Croeso Cymru »
5 Ty Gwyliau Hunan-gynhaliol Cefn Gorwydd

5 Ty Gwyliau Hunan-gynhaliol Cefn Gorwydd

5 ty gwyliau hunan-gynhaliol wedi eu lleoli oddi ar gyffordd 47 yr M4 yn agos i Dregwyr, Abertawe. Llai na 25 munud o Ben-y-bont. Rhagor o fanylion: David Huw Francis - 07703 202714 / 01792 873460.

Tai Cefn Gorwydd »
Gwely a Brecwast Picton House

Gwely a Brecwast Picton House

Gwely a brecwast yn y Bontfaen, oddi ar y brif hewl. Picton House Bed & Breakfast 21 Millfield Drive Bontfaen, CF71 7BR 01446 773757 / 07975 754833 E bost: staypicton@outlook.com

 »
Cwm Gran Meadows

Cwm Gran Meadows

T? dwy ystafell wely sydd wedi ei leoli 1.5 milltir o Llanhari. Mae'n cysgu 4 o bobl. Cysylltwch â 01244 746160 (cyfeirnod llety 941913).

Cwm Gran Meadows »
Cabannau Pren Lilypot

Cabannau Pren Lilypot

Cabannau pren Lilypot ar fferm ym Mro Morgannwg, 10 munud yn y car o'r Bontfaen. Am ragor o wybodaeth cysylltwch á Samantha: samjc70@gmail.com

Cabannau Pren Lilypot »
Miskin Manor

Miskin Manor

Mae Miskin Manor yn adeilad rhestredig gradd 2, yn westy 4 seren yr AA, wedi ei leoli mewn 25 acer o dir a gerddi sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae’r t? wedi ei amgylchynu gan dirwedd bendigedig, ond eto o fewn tafliad carreg i’r M4. Gall preswylwyr ac ymwelwyr fwynhau te prynhawn o flae y tân yn ein lolfa, a chinio a swper yn ein bwyty rhagorol. Ystafell ddwbwl / dau sengl: £135. Ystafell sengl: £100 gan gynnwys brecwast lawn, parcio, eifi a defnydd o’r ystafell iechyd a ffitrwydd.

Miskin Manor  »
The Granary, Fferm Bryngwenith

The Granary, Fferm Bryngwenith

Fflat hunangynhaliol ar gyfer 3-6 o bobl, lai na milltir o Faes yr Eisteddfod, M4 J35 a phentref Pencoed. Ffoniwch 07876638846 neu e-bostio craigowen1@mac.com.

The Granary, Fferm Bryngwenith »
Ystafell yng Nghaerydd

Ystafell yng Nghaerydd

Ystafell gyda dau wely sengl mewn t? yng Nghaerdydd. £40 y noson. Cysylltwch â : gwennodafydd@mantol.co.uk Cliciwch ar y linc am ragor o wybodaeth.

Ystafell yng Nghaerydd »
Ty Fferm Berweddy Dy

Ty Fferm Berweddy Dy

Gwely a brecwast yn Nh? Fferm Berweddy Dy, Pontypridd, yn agos i'r A470. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Catherine Huntley 07572441396 / 01443 402249.

 »