Llety

Os am hysbysebu eich llety yma, gyrrwch ddisgrifiad byr, llun a manylion cyswllt at Branwen Haf: branwenhaf@urdd.org

Gwefan CAFC

Gwefan CAFC

Yma ceir amrywiaeth eang o lefydd i aros - o westai i wely a brecwast. Sylwer nad yw'r Urdd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys ar y wefan hon, nac yn gyfrifol am arolygu safon unrhyw le aros.

Gwefan CAFC »
Gwefan 'Mid Wales My Way'

Gwefan 'Mid Wales My Way'

Gwefan 'Mid Wales My Way' sy'n cynnig awgrymiadau llety yn ardal yr Eisteddfod. Dalier Sylw - mae hon yn wefan allanol a nid yw'r Urdd yn gyfrifol am y cynnwys mewn unrhyw fodd.

Gwefan 'Mid Wales My Way' »
Smithfield Farm

Smithfield Farm

Llety 1.8 milltir o Faes yr Eisteddfod. Cliciwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01982 551 134.

Smithfield Farm »
Bythynnod Gwyliau Pentwyn

Bythynnod Gwyliau Pentwyn

3 bwthyn 4* gyda lle i hyd at 20 o bobl. 20 munud o faes y Sioe. Ffoniwch 01874 690293.

Bythynnod Gwyliau Pentwyn »
Maes Gwersylla Fforest Fields

Maes Gwersylla Fforest Fields

Maes gwersylla sydd wedi derbyn cynifer o wobrau. Iwrts a dau fwthyn ar gael hefyd. Wedi ei leoli bedair milltir o faes y Sioe, ynghanol fferm gyda llyn i badlo ynddo, aceri o gaeau a choedwig i'w harchwilio. Mae siop ar y safle a chaffi.

Gwefan Fforest Fields »
Gwely a Brecwast Llwynonn

Gwely a Brecwast Llwynonn

Gwely a Brecwast Llwynonn, 7 Broadway, Llanfair ym Muallt. 1 Ystafell Deulu, 1 Ystafell Ddwbwl, 1 Ystafell gyda dau wely sengl. Cysylltwch â Jan Healey – jan.llwynonn@gmail.com / 07970 761 181.

 »
Gwely a Brecwast Acorn Court

Gwely a Brecwast Acorn Court

Gwely a Brecwast moethus 5 milltir o Faes yr Eisteddfod. Mae pob ystafell yn cynnwys en-suite, oergell, teledu / DVD, WiFi am ddim, cegin fechan i baratoi byrbrydau. £37 - £44 y person y noson. Cyfradd rhatach ar gyfer arhosiad 3 noson +

Gwely a Brecwast Acorn Court »
Bythynod Bronfelin a Throed Y Rhiw

Bythynod Bronfelin a Throed Y Rhiw

Lleolir bythynod Bronfelin a Throed Y Rhiw 25 munud o Faes yr Eisteddfod. Mae Bronfelin yn cysgu 5 a Throed Y Rhiw yn cysgu 4. Cysylltwch: 01591610768.

Bythynod Bronfelin a Throed Y Rhiw »
 Ardwyn House

Ardwyn House

Lleolir Ardwyn House 25 o Faes yr Eisteddfod yn Llanwrtyd Wells. Ardwyn House is a comfortable art and craft styled guesthouse. Contact us on 01591610768.

Ardwyn House »
Wenallt

Wenallt

3 ystafell ddwbl gydag ensuite (gellir eu troi yn ystafelloedd gyda dau wely sengl) ac 1 ystafell 'twin' gyda WC ensuite a defnydd o faddondy mawr. 3 munud mewn car a 10 munud o gerdded o Faes yr Eisteddfod, a digonedd o le i barcio. Rhif ffon: 01982 551550 / 07791 169024 / 07870 419029

Wenallt »
Gwely a Brecwast Trecoed

Gwely a Brecwast Trecoed

Mae Gwely a Brecwast Fferm Trecoed yn fferm weithiol, wedi ei lleoli yng nghefn gwlad Llanfair ym Muallt. Mae'r 3 llofft o'r safon uchaf - ceir ystafell ddwbl gydag en-suite, ystafell 'twin' gyda en-suite ac ystafell sengl gydag ystafell molchi breifat. Cysylltwch ag Elsie: 01982 552557 / 07809284586

Gwely a Brecwast Trecoed »
The Owls

The Owls

0.4 milltir o Faes y sioe. 5 ystafell gydag ensuite - dwbl, teulu ac ystafell i grwp. Lleoliad: 40 High Street, Builth Wells, LD2 3AB Cysylltwch: 01982 552884 / 07976048265 / info@theowlsbuilthwells.co.uk

The Owl »
Maes Gwersylla White House

Maes Gwersylla White House

Cliciwch ar y linc isod i ddarllen rhagor o wybodaeth

Maes Gwersylla White House »
Ty preifat yn Llandrindod

Ty preifat yn Llandrindod

Ty preifat yn Llandrindod - 7 milltir o Faes yr Eisteddfod. 1 ystafell ddwbwl gydag ensuite, 2 ystafell ddwbwl a rhannu ystafell folchi, 1 ystafell 'twin' a rhannu ystafell folchi. Cysylltwch a Barbara Westlake: 07966784235 / filonwy@outlook.com

 »
Ty yn Llanfair-ym-muallt

Ty yn Llanfair-ym-muallt

'Annex' sy’n cysgu pedwar yn nhref Llanfair-ym-muallt - pellter cerdded o'r Maes. Cegin, cawod/t? bach, ystafell fyw ac ystafell fwyta. Lle parcio i ddau gar a lle i eistedd y tu allan gyda ffwrn bitsa. Hunan gynhaliol. £80 y noson. Cysylltwch a Cassie Price: saslyn4@icloud.com

 »
2 dy hunan gynhaliol - Penpentre

2 dy hunan gynhaliol - Penpentre

2 dy hunangynhaliol - un 4 seren ac un 5 seren, mewn pentref bach oddeutu 40 munud o Faes yr Eisteddfod. Gallwch roi galwad i Audrey Jones ar 01874 636533 neu ymweld â'r wefan isod.

Penpentre »
Gwely a Brecwast yn Llanfair ym Muallt

Gwely a Brecwast yn Llanfair ym Muallt

Gwely a brecwast yn Llanfair ym Muallt. Ystafell ddwbwl gydag en suite a lle i barcio o flaen y ty. 15 munud ar droed i Faes yr Eisteddfod. Cysylltwg gydag Anita: anitaandchristian@talktalk.net

 »
Travelodge Merthyr Tudfil

Travelodge Merthyr Tudfil

Mae Travelodge Merthyr Tydfil ar gyrion y dref hon. Mae pob ystafell yn cynnwys gwely 'king size'. Gall gwesteion fwynhau'r bwytai lleol o fewn pellter cerdded i'r gwesty, defnydd o Wi-Fi a pharcio am ddim.

Travelodge Merthyr Tudfil »
The Hollies

The Hollies

Ty preifat yn Llanfair-ym-Muallt, gyda 3 ystafell ddwbwl (pob un yn en-suite) ar gael ar gyfer cyfnod yr Eisteddfod. Cysylltwch â Karin: 077687 66212 / 01982 552926 / karinscrase@btinternet.com

 »
Cabannau Pren Moethus

Cabannau Pren Moethus

Lleoliad: Bryn Aberyscir, ychydig y tu allan i drefn Aberhonddu. Mae 6 o gabannau wigwam wedi eu lleoli ar y fferm, ac mae en-suite ym mhob un. Ceir hefyd cegin, gyda thecell, toster, meicrodon, oergell a phopdy bach. Y tu allan, ceir barbeciw a chafn tan. Ceir twba twym y tu allan i 2 wigwam. Cysylltwch a Rebecca: 07811350573

 »
Caban yn Llanfair-ym-Muallt

Caban yn Llanfair-ym-Muallt

Caban 3 llofft yn Llanfair-ym-Muallt. 5 munud yn y car o'r Maes / 25 munud ar droed. 1 x gwely dwbl, 2 x wely sengl, 1 x gwely plentyn. 01982 552 795

 »
'School House', Llanelwedd '

'School House', Llanelwedd '

School House Llanelwedd Builth Wells LD2 3TY: Bwthyn carreg yng nghefn gwlad, sydd a'i gardd yn gor-gyffwrdd a Maes y sioe. Mae gan ystafell 1 a 2 wely 'super king size' a ellir eu troi'n wely sengl. Mae gwely sengl yn y drydedd lofft. Mae peiriant golchi llestri, popty mawr ac oergell yn y gegin, drws nesa i ystafell eistedd gyforddus, gyda Freeview TV. Ceir peiriant golchi dillad, a lle i gadw beiciau neu offer cyffelyb. Cysylltwch a Philip Nixon ar philipnixon10@yahoo.co.uk / mobile: 07792 677471.

 »

Ty fferm oddeutu 8 milltir o Faes y Sioe. Cysylltwch a Ruth Williams ar 07970754774.

 »