Cwestiynau Cyffredin

Dyma atebion i'r cwestiynau mwyaf a gawn, ond cysylltwch â ni os hoffech ofyn cwestiwn arall.  

Ymholiadau 0345 257 1613

Oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu yn yr Eisteddfod?

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2019?

Bydd Rhestr Testunau 2019 ar gael yn electronig yn unig o'n gwefan.

Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd 2019?

Bydd Rhaglen y Dydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2019 ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613.

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y Maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae'n holl strwythurau’n hygyrch ac mae tracfyrddau o gwmpas yr holl Faes. Mae tai bach pwrpasol ar y Maes hefyd. 

Oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Bydd gwasanaeth cludo offer trwm ar gael o'r maes parcio. Ewch at Stiward sy'n gwisgo siaced oren, a gall alw ar aelod o staff i ddod i'ch helpu.

I ble y dylwn fynd os oes gennyf garafan neu babell?

Mae’r fynedfa i’r maes carafanau a gwersylla wrth ymyl maes y sioe ar yr A470 (Ffordd Rhaeadr-Llanelwedd) Dilynwch yr arwyddion ‘carafán’ pwrpasol ar ôl cyrraedd Llanelwedd. Rhaid arddangos y pas priodol yn eich cerbyd er mwyn cael mynediad i’r maes carafanio a gwersylla.

Mae’n allweddol bod gyrwyr yn dilyn yr arwyddion melyn pwrpasol ac yn gwrando ar y cynghorion a roddir er mwyn sicrhau bod y traffig yn symud yn hwylus. 

Gwrandewch hefyd ar yr adroddiadau trafnidiaeth ar y radio.

Oes 'na le i mi adael fy meic?

Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic. 

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae'r rhagbrofion i gyd yn cael eu cynnal ar y Maes.

A ydych yn caniatau ysmygu ar Faes Eisteddfod yr Urdd?

Mae holl Faes Eisteddfod yr Urdd - boed o dan do neu y tu allan - yn gwbl ddi-fwg. Ni chaniateir e-sigarennau chwaith.