Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad pellach, mae croeso i chi gysylltu gyda ni ar y manylion isod.

Ymholiadau 0345 257 1613

Aled Siôn

Cyfarwyddwr
T 01678 541014 E aledsion@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd
T 01678 541014 E morys@urdd.org

Alaw Llwyd Owen

Trefnydd Cynorthwyol
T 01678 541013 E alawowen@urdd.org

Branwen Haf

Trefnydd Cynorthwyol
T 01678 541218 E branwenhaf@urdd.org

Steffan Prys

Trefnydd Cynorthwyol
T 01678 541015 E steffanprys@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol
T 01678 541014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd
T 01678 541012 E ruth@urdd.org

Sian Stephen

Rheolwr Datblygu Corfforaethol
T 02920 635694 E sianstephen@urdd.org