Llety

Nid yw'r Urdd yn darparu maes carafanau a gwersylla ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Porwch drwy wefan 'Croeso Caerdydd' a gwefanau eraill perthnasol am restr o westai a llefydd i aros yn ardal yr Eisteddfod

gwefan 'croeso caerdydd' rhestr o 'air b and b' yng nghaerdydd maes carafanau a gwersylla caerdydd Gwefan 'ymweld a'r fro' gwersyll yr urdd caerdydd yn y bae