Cwestiynau Cyffredin

Dyma restr o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Cysylltwch â ni os hoffech ofyn cwestiwn arall.  

Ymholiadau 0345 257 1613

Oes angen bod yn aelod o'r Urdd i gystadlu yn yr Eisteddfod?

Ym mhle gallaf brynu Rhestr Testunau 2018?

Gallwch brynu copi o Restr Testunau 2018 yn eich siop lyfrau lleol, drwy gysylltu gyda Swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613 neu gallwch edrych arno trwy glicio yma.

Ym mhle gallaf brynu Rhaglen y Dydd 2018?

Bydd Rhaglen y Dydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2018 ac ar gael i brynu naill ai yn eich siop lyfrau lleol neu drwy gysylltu gyda swyddfa Glan-llyn ar 0345 2571613.

Sut ydw i'n cyrraedd Maes Eisteddfod yr Urdd?

Bydd y wybodaeth yn ymddangos yma'n fuan.

Pa drafnidiaeth cyhoeddus sy'n agos at y Maes?

Bydd y wybodaeth yn ymddangos yma'n fuan.

Sut gallaf brynu tocynnau i'r Eisteddfod?

Bydd tocynnau Maes ar werth yn fuan yn 2018.

Oes angen tocyn gwahanol ar gyfer gweithgareddau'r dydd a gweithgareddau'r nos?

Oes, mae angen tocyn dydd i gael mynediad i'r Maes. Ar ôl 4yp codir tâl gostyngol am docyn mynediad i'r Maes.

Ar ddyddiau Llun, Mawrth a Gwener caniateir mynediad i'r Maes ar ôl 4yp i unrhyw un sydd â thocyn i'r digwyddiad nos yn y Pafiliwn. 

Ar ddyddiau Mercher, Iau a Sadwrn caniateir mynediad i'r Pafiliwn gyda'r hwyr i unrhyw un sydd â thocyn Maes dyddiol (yn dibynnu os oes lle yn y Pafiliwn).

Ydych chi'n caniatáu cŵn ar y Maes a'r Maes Carafanau?

Dim ond cŵn tywys sydd yn medru dod ar y Maes a'r Maes Carafanau. 

Oes 'na lefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

Yn ôl yr arfer darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas.

Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos yma'n fuan.

Pa fath o gyfleusterau sydd ar y Maes ar gyfer pobl ag anabledd?

Mae'n holl strwythurau’n hygyrch ac mae tracfyrddau o gwmpas yr holl Faes. Mae tai bach pwrpasol ar y Maes hefyd. Bydd y bysus gwennol yn hygyrch ac yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oes cymorth i gario offer trwm i'r Maes?

Bydd gwasanaeth cludo offer trwm ar gael o'r maes parcio. Ewch at Stiward sy'n gwisgo siaced oren, a gall alw ar aelod o staff i ddod i'ch helpu.

I ble y dylwn fynd os oes gennyf garafan neu babell?

Bydd rhaogr o wybodaeth yn ymddangos yma'n fuan.

Oes 'na le i mi adael fy meic?

Darperir ardal wrth ymyl y Ganolfan Groeso i chi adael eich beic. 

Ydy’r rhagbrofion i gyd ar y Maes?

Mae'r rhagbrofion i gyd yn cael eu cynnal ar y Maes.

A ydych yn caniatau ysmygu ar Faes Eisteddfod yr Urdd?

Mae holl Faes Eisteddfod yr Urdd - boed o dan do neu y tu allan - yn gwbl ddi-fwg. Ni chaniateir e-sigarennau chwaith.