Datganiad Diogelwch ar y Maes

Dydd Gwener, 26 Mai 2017

Yn dilyn y digwyddiadau ym Manceinion byddwn yn cynyddu diogelwch ar faes Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed wythnos nesaf er mwyn sicrhau mwynhad ein holl ymwelwyr i’r ŵyl arbennig hon.

Bydd y mesuriadau yn cynnwys mwy o staff diogelwch a phresenoldeb yr heddlu ar y Maes, ynghyd ag archwiliadau bagiau yn y Ganolfan Groeso.

Gofynnwn yn garedig i’n hymwelwyr adael digon o amser i gyrraedd y Maes, a thra ar y Maes os oes gan unrhyw ymwelwydd gwestiwn neu gonsyrn dylid cysylltu â staff yr Urdd.

Byddwn yn parhau i drafod a dilyn argymhellion yr awdurdodau gydag unrhyw ddatblygiadau.

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu dealltwriaeth o’r sefyllfa ac yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb i Bencoed.