Clwb Dawns Mistar Urdd

  • Dyddiad: 12/10/2017
  • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid Rhuthun
  • Amser: 16:45 - 17:15
  • Pris: £2

Clwb Dawns Mistar Urdd

Dewch i ddysgu sgiliau dawnsio a mwynhau gyda ffrindiau hen a newydd! Bob wythnos yn ystod tymor ysgol

« Nol