Cwrs Preswyl 3 neu 5 diwrnod i Flwyddyn 8 - Ysgolion Uwchradd Ail-iaith - Rhanbarth Gwent - Gwersyll Llangrannog

  • Dyddiad: 06/11/2017
  • Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog
  • Amser: 01:00 - 01:00

Cwrs Preswyl 3 neu 5 diwrnod i Flwyddyn 8 - Ysgolion Uwchradd Ail-iaith - Rhanbarth Gwent - Gwersyll Llangrannog

Cwrs 3 neu 5 diwrnod yn llawn hwyl a sbri yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog ar gyfer Blwyddyn 8. Cyfle i fwynhau profiadau newydd a mwynhau yng nghwmni ffrindiau hen a newydd yn awyrgylch unigryw Gymreig y Gwersyll. Cyfle i fagu hyder a defnyddio dy Gymraeg i gymdeithasu. Gweithgareddau yn cynnwys- sgïo, gwibgartio, ceirt modur, beiciau modur, nofio, canolfan ferlota, cwrs rhaffau uchel, saethyddiaeth a llawer mwy!

Mae llefydd ar y cwrs hwn yn brin - cysylltwch am fwy o wybodaeth.

« Nol