Cwrs Preswyl 5 Diwrnod i Ysgolion Cynradd Ail-iaith Rhanbarth Gwent - Gwersyll Llangrannog

  • Dyddiad: 16/10/2017
  • Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog
  • Amser: 09:00 - 13:00

Cwrs Preswyl 5 Diwrnod i Ysgolion Cynradd Ail-iaith Rhanbarth Gwent - Gwersyll Llangrannog

Cwrs llawn hwyl a sbri yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog.  Cyfle i fwynhau profiadau newydd a mwynhau yng nghwmni ffrindiau hen a newydd yn awyrgylch unigryw Gymreig y Gwersyll. Cyfle i fagu hyder a ymarfer y Gymraeg. Gweithgareddau yn cynnwys - sgïo, gwibgartio, ceirt modur, beiciau modur, nofio, canolfan ferlota, cwrs rhaffau uchel, saethyddiaeth a llawer mwy!

Mae llefydd ar y cwrs hwn yn brin - cysylltwch am fwy o wybodaeth.

« Nol