Gala Nofio Uwchradd

  • Dyddiad: 23/11/2018
  • Lleoliad: Pwll Nofio Ynysawdre
  • Amser: 09:30 - 16:00
  • Pris: 5.00

Gala Nofio Uwchradd

Bore o gystadlu nofio i aelodau uwchradd yr ardal.

Rhaid cofrestru i gystadlu trwy ein gwefan o flaen llaw.

Codir ffi mynediad o £5 y pen i oedolion sydd am wylio.

« Nol