Gwyl Gyhoeddi

  • Dyddiad: 07/10/2017
  • Lleoliad: Aberhonddu
  • Amser: 11:00 - 14:30

Gwyl Gyhoeddi

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Brycheiniog a Maesyfed 2018

 

I groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ardal Brycheiniog a Maesyfed trefnir gŵyl gyhoeddi fawreddog sydd yn cynnwys gorymdaith drwy dref Aberhonddu ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017.

 

Yr orymdaith hon fydd yn uchafbwynt i ddathlu fod Eisteddfod yr Urdd yn dod i faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddiwedd Mai a dechrau Mehefin 2018! Felly hoffwn wahodd holl disgyblion, rhieni a chyfeillion ysgolion cynradd, uwchradd ynghyd a holl adrannau ac aelwydydd yr Urdd i’r Ŵyl Gyhoeddi ar 7fed o Hydref.

 

Amserlen Arfaethedig

 

  • 11:00 o’r gloch: Pawb i ymgynnull ar gyfer dechrau’r orymdaith
  • 11:30 o’r gloch: Yr orymdaith yn cychwyn gan ddilyn llwybr penodedig drwy’r dref
  • 12:30 o’r gloch: Adloniant a Stondinau amrywiol ger Theatr Brycheiniog
  • 14:30 o’r gloch: Gweithgareddau a’r Ŵyl Gyhoeddi yn dirwyn i ben. Ni fyddwn yn gorymdeithio yn ôl.

 

Byddwn yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant ynghyd a stondinau fydd yn gwerthu nwyddau’r Eisteddfod.

 

Cystadleuaeth Baneri Ysgolion
Anogir yr Ysgol i ddylunio baner gydag enw’r ysgol arni i’w chario wrth orymdeithio. Ni ddylai’r faner fod yn fwy na 3m x 2m. Bydd y faner orau yn derbyn gwobr ariannol felly ewch ati i greu baner liwgar a thrawiadol!

 

Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod gwerth chweil i blant a phobl ifanc  yr ardal ac yn gyfle heb ei ail i greu argraff ar dref Aberhonddu ac ar Gymru gyfan! Ein hamcan yw tynnu sylw at ymweliad yr Eisteddfod â’r ardal felly mawr obeithiaf y byddwn yn cael eich cwmni a’ch cefnogaeth ar y diwrnod.

« Nol