Gwyl Hwyl Uwchradd

  • Dyddiad: 31/10/2017
  • Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Caerdydd
  • Amser: 01:00 - 01:00
  • Pris: £65

Gwyl Hwyl Uwchradd

Noson o wersylla a 2 ddiwrnod llawn hwyl! Taith CMC, CPD Dinas Caerdydd vs Ipswich, Gwethdai, Bowlio 10, Sinema, Cwch Cyflym, Cinio Arbennig a Gemau yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd! £65 ar gael i flwyddyn 7 ac 8 

« Nol