Gwyl Hwyl yr Hydref

  • Dyddiad: 02/11/2017
  • Lleoliad: Caerdydd
  • Amser: 01:00 - 01:00
  • Pris: £65

Gwyl Hwyl yr Hydref

Noson o wersylla a 2 ddiwrnod llawn hwyl. Taith CMC, Gwethdai, Bowlio 10, Techniquest, Sinema, Cwch Cyflym, Cinio Arbennig, Parti Pyjamas a Gemau yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd 

 

£65 ar gael i flwyddyn 4 5 a 6 

 

Am fwy o wybodaeth ebostiwch caerdydd@urdd.org neu codwch y ffon i archebu lle 02920 635678

« Nol