Taith i Stiwdios Harry Potter

  • Dyddiad: 01/11/2017
  • Lleoliad: Llundain
  • Amser: 09:00 - 23:00

Taith i Stiwdios Harry Potter

Dewch am ddiwrnod llawn hud a lledrith ar daith Harry Potter!

Taith i aelodau blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Cysylltwch a'r swyddfa am fwy o wybodaeth.

« Nol