Taith Patagonia 2018

  • Dyddiad: 09/10/2017
  • Lleoliad: Patagonia
  • Amser: 01:00 - 01:00
  • Pris: £2500

Taith Patagonia 2018

Mae'r daith hon a drefnir gan yr Urdd yn flynyddol yn cael ei chynnal ym mis Hydref 2018 mewn partneriaeth â Menter Patagonia. Bydd cyfweliadau'r daith eleni yn cael eu cynnal mewn 4 lleoliad ar Hydref 22, 2017. Mae'n rhaid i chi fod ar gael ar y dyddiad hwn.

« Nol