Twrnament Pel Droed Merched

  • Dyddiad: 24/04/2018
  • Lleoliad: Clwb Pel droed Llandudno
  • Amser: 09:30 - 13:00

Twrnament Pel Droed Merched

Yn dilyn tywydd ofnadwy ym mis Hydref bu rhaid gohurio y twrnament pel droed merched a'i gynnal yn lle yn Mis Ebrill. Er fod y rhagolygon yn edrych yn ddu iawn roedd y haul yn disgelirio drwy'r dydd. Roedd 11 o dimau yn cymryd rhan a phawb yn edrych 'mlaen i chwarae ar gae 3G clwb peldroed Llandudno. Nid oedd rhaid poeni am y glaw noson gynt na mynd o gwmpas yn ail osod tywarchen ar y cae arbennig hwn!

Roedd felly yn gyfle gwych i'r merched chwarae pel-droed a pasio'r bel yn ddestlus. Roedd dau grwp gyda'r 2 uchaf yn mynd ymlaen i'r rowndiau terfynnol. Ac ar ol oriau o chwarae, cystadlu, cicio a ymddiheuro roedd 4 tim wedi llwyddo i archebu eu lle yn y 'ffeinals' 

Llannefydd yn erbyn Bod Alaw

Bro Cernyw yn erbyn Bro Gwydir

Roedd yn rhaid i'r ail gem gyn-derfynnol fynd i giciau o'r smotyn er mwyn penderfynnu pwy oedd yn mynd ymlaen i'r rownd derfynnol. Dyna ddangos pa mor agos oedd y cystadlu. 

Bro Cernyw yn erbyn Llannefydd yn y rownd derfynnol

Roedd rhaid i'r gem yma fynd i amser ychwanegol hefyd i gael buddugwyr. 

Llongyfarchiadau enfawr i Llannefydd oedd yn llwyddiannus gan guro y twrnament ac yn mynd ymlaen i gynrychioli Conwy yn Aberystwyth ar Fai y 12fed. 

Rhaid cofio hefyd fod pob tim wedi bod yn llwyddiannus yr eiliad yr oeddynt yn camu ar y cae, nid cal y wobr gyntaf yn unig yw mesur llwyddiant. 

Diolch yn ofnadwy i glwb pel-droed Llandudno, heb eu pardorwydd a'u hyblygrwydd buasai wedi bod yn dalcen caled i gynnal twrnament hefo safon mor uchel. 

Diolch hefyd i bob ysgol oedd yn cael eu cynrychioli, a hefyd i'r staff, athrawon a rhieni oedd yn gymorth i'r disgyblion talentog. Mae'n holl bwysig fod yr unigolion yn cael y cynnigion allgyrsiol yma ac mae'n fraint i ni fel staff yr Urdd eu gweld yn cystadlu mor frwd a egniol. 

 

Lluniau ar gael yma:

https://www.flickr.com/photos/140783640@N02/shares/747Rp7

« Nol