Uwch Adran Dyffryn Ogwen

  • Dyddiad: 09/10/2017
  • Lleoliad: Clwb Rygbi Bethesda
  • Amser: 18:30 - 19:30

Uwch Adran Dyffryn Ogwen

Clwb wythnsol ar gyfer aelodau blwyddyn 6 - 9. Mae'r clwb yn cyfarfod rhwng 6:30-7:30 pob nos Lun yn ystod y tymor ysgol ac yn cynnig nifer o weithgareddau a teithiau hwyliog.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda iwanwilliams@urdd.org neu 01248 672100. 

« Nol