Prentisiaethau Gwaith Ieuenctid

Oes gennych chi ddiddordeb gweithio gyda phlant a phobl ifanc? 

Eleni, mae'r Urdd yn gyffrous iawn i allu cynnig prentisiaethau Gwaith Ieuenctid newydd sbon ar draws Cymru, gan roi'r cyfle i'r prentisiaid gweithio a hyfforddi gyda staff profiadol yr Urdd.

Beth yw'r cynllun?

Mae'r Cynllun Prentisiaethau Gwaith Ieuenctid yn gynllun newydd sbon sy'n cynnig cyfle i unigolion dros 18 mlwydd oed i ennill cyflogaeth, profiad proffesiynol a chymwysterau o fewn y sector gwaith ieuenctid. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio amser yn datblygu gydag Adran Ieuenctid a Chymuned yr Urdd. Bydd cyfle i bob prentis dysgu gan staff profiadol, ac arwain gweithgareddau a sesiynau amrywiol o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unigolion dros 18 mlwydd oed, sydd heb radd gwneud y brentisiaeth ac mae gennym cyfleodd ar draws Cymru. Mae gofyn fod gennyt diddordeb mewn gwaith ieuenctid ac yn barod i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hefyd angen i'r ymgeisydd medru teithio'n annibynnol o le i le yn unol â gofynion y swydd.

Beth yw natur y gwaith?

Nod y swydd fydd i gefnogi’r datblygiad a’r darpariaeth ieuenctid o brosiectau ymgysylltu, digwyddiadau, clybiau, gweithgareddau a chefnogaeth unigol i bobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Pa gymwysterau sy'n cael eu cynnig?

  • Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid
  • Cwrs Asesu risg
  • Cwrs Diogelwch Plant
  • Cwrs Cymorth Cyntaf

Sut i ymgeisio?

Fel rheol mae'r prentisiaeth yn cychwyn mis Medi. Byddwn yn hysbysebu'r prentisiaethau rhwng mis Mawrth a Mehefin ac i ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais a'i anfon atom cyn y dyddiad cau (mae'r dyddiad cau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn). I dderbyn ffurflen gais gallwch ein e-bsotio ar prentisiaeth@urdd.org

Weithiau bydd gennym cyfleodd prentisiaethau mewn ardal penodol ar adegau arall, byddwn yn hysbysebu y cyfleodd yma ar ein cyfryngau cymdeithasol neu gallwch ein e-bsotio i ofyn am gyfleodd mewn ardal penodol. Gallwch hefyd cofrestru eich diddordeb drwy gwasgu'r botwm COFRESTRU DIDDORDEB isod a llenwi'r ffurflen. Byddwn yn cael ein hysbysu eich bod wedi cofrestru eich diddordeb ac yn medru anfon y gwybodaeth perthnasol atoch drwy e-bost. 

Cofrestru Diddordeb Nol