Achrediadau a chymwysterau

Trwy weithgareddau a chyfleodd gyda’r Urdd mae’n bosib i chi ennill achrediadau a chymwysterau penodol

Ystod eang o gyrsiau ac achrediadau

Mae’r ddarpariaeth sydd gennym yn amrywio o gymorth cyntaf i dystysgrif mewn gwaith ieuenctid i gymhwyster dyfarnu rygbi. 

I drafod eich anghenion ac am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Eleri Mai elerimai@urdd.org / 02920 635682

volunteer.jpg