Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd 2017-19

Eleni, bydd Cwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd yn dechrau ar brosiect newydd cyffrous gyda Chwmni Theatr Bara Caws. 

Bydd Mentoriaid Artistig Bara Caws yn meithrin Tîm Artistig Ifanc, fydd wedyn yn arwain ar y broses o ysgrifennu a chyfarwyddo sioe newydd.   Bydd cast y sioe yn cael eu dewis gan y Tîm Artistig Ifanc a staff Bara Caws, trwy glyweliadau yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Gobeithir llwyfannu’r cynhyrchiad gwreiddiol yn 2019 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Y cam cyntaf fydd dewis awdur/on neu ddramodwr/wyr i lunio’r sioe, ac mae’r Urdd a Bara Caws yn annog unrhyw un a hoffai gydweithio â ni i gysylltu â mari@theatrbaracaws.com i dderbyn rhagor o wybodaeth. Bydd disgwyl i’r awdur/on neu ddramodwr/wyr anfon C.V a darn o’u gwaith atom cyn hanner nos ddydd Llun 30 Hydref, 2017.

Dywedodd Branwen Haf, sy’n gweithio i Gwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd;
“Er bod y Cwmni Theatr wedi ailddyfeisio ei hun droeon, yr un ydy’r gwerthoedd craidd - cynnig profiadau celfyddydol o’r safon uchaf posib i bobl ifainc trwy gyfrwng y Gymraeg, ar lefel genedlaethol.

Bydd ‘na dair haen i’r cynllun: Y Cyfranogwyr (sef y rhai fydd yn cymryd rhan yn y cynhyrchiad); Tîm Artistig Ifanc (a fydd yn ysgrifennu a chynhyrchu’r cynhyrchiad) a Mentoriaid Artistig (a fydd yn meithrin y Tîm Artistig Ifanc trwy’r holl broses o lwyfannu sioe wreiddiol).”

Mae tîm Mentoriaid Artistig Cwmni Theatr Bara Caws yn cynnwys; Betsan Llwyd, Catherine Young, Manon Wyn Williams a Dyfan Jones.

Ymysg y Tîm Artistig Ifanc a fydd yn arwain ar y broses creu a chyfarwyddo fydd Meilir Rhys, Cêt Haf, Erin Maddocks a rhagor i’w pennu.