Ymuno Â'r Cwmni!

Mae clyweliadau Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd ar y gorwel!
Mae lle i 50 o bobl ifainc 14-25 oed  – llenwa'r wybodaeth isod a noda pa feysydd wyt ti'n eu hoffi!

Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd

Dewch i ymuno yng nghynllun cyffrous Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd 2018-19!
Mae sioe newydd sbon newydd ei chreu gan dair awdures ifanc - Mared Llywelyn Williams, Sara Annest ac Elan Grug Muse, ac mae'r tim cynhyrchu - Meilir Rhys (Rhys Rownd a Rownd), Ifan Sion Davies (Swnami/Yr Eira/Yws Gwynedd), Cet Haf (Kitch N Sync) ac Erin Maddocks (Opera Cenedlaethol Cymru/Theatr Genedlaethol Cymru) yn barod amdanoch!

Creu ffrindiau oes, cyfleoedd celfyddydol amhrisiadwy a pherfformio mewn theatrau anhygoel! Cer amdani!

Cost
Bydd yr ymarferion yn rhai preswyl, felly cost yr holl gynllun yw £200 (yn cynnwys yr holl lety, bwyd a thiwtora).

Mae gennym hefyd 5 ysgoloriaeth ar gyfer pobl ifainc o ardaloedd di-freintiedig / teulu un incwm – 3 ysgoloriaeth ar gyfer talu 50% o’r gost (felly £100 ar ôl i’w dalu) a 2 am 75% o’r gost (felly £50 ar ôl i’w dalu). Ticia’r blwch isod os hoffet ragor o wybodaeth.


 Perfformio
 Symud
 Canu
 Chwarae yn y Band
 Cynllunio Set a Gwisgoedd
 Technegol
 Cefn Llwyfan
 Marchnata
 Gogledd (Bara Caws) 15/09/18
 De (Llangrannog) 16/09/18