Ymuno Â'r Cwmni!

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ymuno â Chwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd ar gyfer 2018/2019 bellach wedi bod. 

Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd 2018/2019

Mae sioe newydd sbon newydd ei chreu gan dair awdures ifanc - Mared Llywelyn Williams, Sara Annest ac Elan Grug Muse, ac mae'r tim cynhyrchu - Meilir Rhys (Rhys Rownd a Rownd), Ifan Sion Davies (Swnami/Yr Eira/Yws Gwynedd), Cet Haf (Kitch N Sync) ac Erin Maddocks (Opera Cenedlaethol Cymru/Theatr Genedlaethol Cymru) yn barod amdanoch!

Cost
Bydd yr ymarferion yn rhai preswyl, felly cost yr holl gynllun yw £200 (yn cynnwys yr holl lety, bwyd a thiwtora).

Mae gennym hefyd 5 ysgoloriaeth ar gyfer pobl ifainc o ardaloedd di-freintiedig / teulu un incwm – 3 ysgoloriaeth ar gyfer talu 50% o’r gost (felly £100 ar ôl i’w dalu) a 2 am 75% o’r gost (felly £50 ar ôl i’w dalu). Mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth.