Bore Da

Yr unig gylchgrawn Cymraeg ail iaith i ddysgwyr cynradd. Cartwnau, gweithlenni, straeon, poster, posau a llythyron go iawn gan ddysgwyr eraill... Mae'n ffordd wych o gyflawni tri o ofynion cyffredin y Cwricwlwm Cymraeg, sef Sgiliau Cyfathrebu, Sgiliau TG a'r Cwricwlwm Cymreig.

Y Cylchgrawn

Mae Bore Da yn gyfrwng penigamp i addysgu'r disgyblion i "ymestyn eu gallu i ddarllen ac ymateb i ddeunyddiau printiedig, fel eu bod yn datblygu yn ddarllenwyr annibynnol, a mwynhau eu darllen" fel yr awgrymir yn Natganiad Ffocws y Cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith CA2. Mae Bore Da yn gylchgrawn cyfoes a lliwgar, sy’n ennyn diddordeb y plant yn syth at ddysgu Cymraeg. Mae’r amrywiaeth yng nghynnwys y cylchgrawn bob mis drwy ddilyn themâu misol yn cadw’r cynnwys yn ffres ac yn gyffrous i’r dysgwyr ifanc. Mae darllen Bore Da yn gyfle i’r dysgwyr ifanc i gael profiad unigryw o ddarllen yn eang am destunau a phynciau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae Bore Da yn gylchgrawn hollol unigryw i ddysgwyr ifanc Cymru.

Mae Bore Da yn addas i blant cynradd sy'n ddysgwyr ac yn adnodd gwych i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion. Anogir athrawon i ddefnyddio Bore Da yn y dosbarth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. Yn ogystal a hyn, mae Bore Da yn datblygu gallu a hyder y plant wrth ddysgu Cymraeg. Mae darllen Bore Da yn gyfle gwych i’r plant ymarfer eu sgiliau llafar ac ysgrifennedig yn y Gymraeg. Llwydda Bore Da gael cydbwysedd o erthyglau cyfoes a chyffrous, i dudalennau addysgiadol sydd yn herio’r plant. Mae cynnwys Bore Da yn effeithiol i ddatblygu ac ehangu geirfa’r plant wrth iddynt ddysgu Cymraeg, gan ddatblygu ar hyder y plant wrth iddynt ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg. Caiff hyn ei gefnogi gan yr eirfa sydd ar bob tudalen i gefnogi’r dysgwr. Mae ystod eang o bynciau yng nghynnwys y cylchgrawn sydd yn fodern ac sydd o ddiddordeb i’r bobl ifanc, o rygbi, enwogion, coginio, chwaraeon a llawer mwy. Yn ogystal â hyn, mae’r taflenni gwaith sydd yng nghynnwys y cylchgrawn yn cefnogi’r athro yn y dosbarth.

Mae Bore Da yn addas ar gyfer CA1 a CA2 o'r Cwricwlwm Cymraeg Ail Iaith. Darperir taflenni geirfa, patrymau iaith a gweithgareddau i'r athro hefyd.