Cip

Cylchgrawn bywiog Cymraeg i blant 7-10 oed! Cystadlaethau, posau, gwobrau, cartŵns, straeon, jôcs, sêr, llythyron, erthyglau, posteri... 

Cylchgrawn gwych i'r plant - archebwch nawr!            

Y Cylchgrawn

Mae plant dros Gymru gyfan yn darllen Cip bob mis! Wyt ti'n un ohonyn nhw tybed?

Mae Cip yn gylchgrawn cyfoes a lliwgar sy’n ennyn diddordeb y plant. Mae ugain tudalen llawn o hwyl a sbri yn fisol yn Cip! Mae’r amrywiaeth yng nghynnwys y cylchgrawn bob mis yn ffres a chyffrous i ddarllenwyr ifanc Cymru. O jôcs i bosau, cystadleuthau i storiau, mae digonedd yng nghynnwys Cip i’r darllenwyr. O hyd yn gyfoes, mae digon at ddant pawb bob mis gan gynnwys cyfweliad gyda Gareth Bale i gefnogwyr brwd peldroed aryseitiau cacennau bach i gogygddion bach Cymru! Mae Cip o hyd yn annog y plant i ysgrifennu atom - cysyllta gyda ni i ti gael cyfle i serennu yn Cip!

Comic gwreiddiol cyffrous yn dilyn anturiaethau (y da a'r drwg!) teulu y Slebogiaid!

Ydych chi'n perthyn i deulu Y Slebogiaid?
Cymerwch y cwis i weld pa mor agos ydych chi at fod yn un ohonynt!

CWIS Y SLEBOGIAID

Cafodd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf i blant ei gyhoeddi yn 1892.

  • Enw’r cylchgrawn oedd ‘Cymru’r Plant’, ac O.M Edwards oedd yn ei ysgrifennu.
  • Erbyn 1922, mab O.M.Edwards sef Syr Ifan ab Owen Edwards oedd yn ysgrifennu ‘Cymru’r Plant’.
  • Yn 1922, ysgrifennodd Syr Ifan lythyr yn ‘Cymru’r Plant’, yn gwahodd holl blant Cymru i ymuno gyda mudiad newydd o'r enw Urdd Gobaith Cymru Fach... a dyna ddechrau’r Urdd.
  • Yn 1987, penderfynwyd newid teitl ‘Cymru’r Plant,’ a theitl newydd cylchgrawn yr Urdd oedd Cip.

 

Mae'r Urdd yn cydnabod cefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru tuag at gyhoeddi Cip yn fisol.

Cyngor Llyfrau Logo