Iaw

Cylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd. Mae'n adlewyrchu'r tueddiadau diweddaraf a'r pynciau sy'n poeni'r arddegau heddiw ac yn cyflwyno diwylliant gyfoes Cymru. Mae iaw! hefyd yn cynnig patrymau y gall disgyblion eu dilyn ac yn gyfle gwych i ehangu geirfa.

Mae darllen Iaw! yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg gael profiad unigryw o ddarllen yn eang am destunau a phynciau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae Iaw! yn gylchgrawn hollol unigryw i bobl ifanc Cymru sydd yn eu cynorthwyo i ddysgu Cymraeg.

Mae Iaw! yn addas i bobl ifanc CA3 a CA4 sy'n dilyn y Cwricwlwm Cymraeg ail-iaith, ac yn adnodd gwych i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion. Anogir pobl ifanc i gyfrannu at iaw! trwy ysgrifennu llythyron neu gynnig gwaith neu brosiectau sydd wedi eu gwneud yn yr ysgol.  Mae hwn yn gyfle gwych i’r bobl ifanc ymarfer eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg. Llwydda Iaw! gael cydbwysedd rhwng erthyglau cyfoes a chyffrous a thudalennau addysgiadol sydd yn herio’r bobl ifanc. Mae cynnwys Iaw! yn effeithiol i ddatblygu ac ehangu geirfa’r bobl ifanc wrth iddynt ddysgu Cymraeg, gan ddatblygu hyder y bobl ifanc wrth ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg. Caiff hyn ei gefnogi gyda’r eirfa sydd ar bob tudalen. Mae ystod eang o bynciau yn y cylchgrawn sydd yn fodern ac o ddiddordeb i’r bobl ifanc gan gynnwys rygbi, enwogion, coginio, chwaraeon a llawer mwy. Mae’r erthyglau yn gyffrous ac yn fodern er mwyn dal sylw’r bobl ifanc. Yn ogystal â hyn, mae’r taflenni gwaith sydd yng nghynnwys y cylchgrawn yn cyd-fynd gyda gofynion y cwricwlwm ac yn cefnogi eu datblygiad academaidd.