Cymraeg Bob Dydd

Ffurflen gais 2018 Application form

Lawrlwytho »

Mae Cymraeg Bob Dydd yn gynllun cyffrous sy’n gweithio'n ddwys gyda dysgwyr Cymraeg mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg.

Mae’r prosiect wedi ei rannu’n ddwy - gweithgareddau a chyrsiau.

Cymraegbobdydd_4.jpeg

Gweithgareddau Cymraeg Bob Dydd

Mae Gweithgareddau Cymraeg Bob Dydd yn gweithio’n ddwys gyda nifer o Ysgolion Uwchradd ledled Cymru i’w helpu i drefnu a chynnal digwyddiadau sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ifanc ddefnyddio eu Cymraeg yn allgyrsiol. Penodwyd yr ysgolion hyn gan Lywodraeth Cymru.

Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd

Mae Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr ifainc dreulio amser yn un o Wersylloedd yr Urdd yn profi’r holl weithgareddau, derbyn gwersi Cymraeg anffurfiol ac ymarfer eu Cymraeg ar lafar.

“Rydw i wedi mwynhau’r gweithgareddau ag mae o wedi rhoi cyfle i mi siarad a deall Cymraeg mewn ffordd dydw i ddim adref.”- person ifanc ar un o gyrsiau 2017


 

 Cynhadledd Cymraeg Bob Dydd

Cynhaliwyd Cynhadledd Cymraeg Bob Dydd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2017. Fe wnaeth 100 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru fynychu’r digwyddiad llwyddiannus.

Bydd y Gynhadledd yn digwydd eto ym mis Chwefror 2018. Bydd hi’n benwythnos llawn o weithgareddau Cymraeg, yn gyfle i’r bobl ifanc gyfarfod ag eraill sydd yn dysgu’r iaith, cyfle i drio pethau newydd, ac i fwynhau trwy’r Gymraeg.