Fforymau Ieuenctid Rhanbarthol

Mae yna fforwm ieuenctid ym mhob rhanbarth yng Nghymru. Mae cynrychiolaeth o bob fforwm yn cynrychioli eu rhanbarth ar y bwrdd cenedlaethol, sef Bwrdd Syr IfanC

youth-forum.jpg

Bwrdd Syr IfanC

Mae yna fforwm ieuenctid ym mhob rhanbarth yng Nghymru. Mae cynrychiolaeth o bob fforwm yn cynrychioli eu rhanbarth ar y bwrdd cenedlaethol, sef Bwrdd Syr Ifanc.Mae’r fforymau yn gyfle gwych i drafod materion sy’n poeni pobl ifanc yn eu hardaloedd ynghyd â chyfrannu tuag at weledigaeth yr Urdd.

Rôl y Bwrdd fydd:

  • Trafod beth sy’n bwysig i’r bobl ifanc a chyfle i leisio eu barn ar bethau sy’n eu heffeithio.
  • Cael barn ac ymateb pobl ifanc ar waith yr Urdd yn Rhanbarthol gan ei fwydo yn Genedlaethol yn y cyfarfodydd.
  • Cynnig syniadau ar sut i adeiladu ar waith yr Urdd
  • Cyfle i bobl ifanc dros Gymru ddod at ei gilydd i drafod, ond i wneud ffrindiau hefyd.
  • Cael cyfle i drafod pethau eraill o bwys i bobl ifanc, gan gynnwys materion yn ymwneud â’r Gymraeg.

I gysylltu â'r Bwrdd e-bostiwch: ifanC@urdd.org

Os hoffech fod yn rhan o Fforwm Ieuenctid eich rhanbarth cysylltwch â'ch swyddog datblygu lleol. I ddewis eich ardal cliciwch yma