Tlws John a Ceridwen Hughes

Bydd yr Urdd  yn croesawu enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled 2018 yn fuan. Rhoddir y tlws i unigolyn / unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled 2018 yn agor yn fuan.

Os ydych chi’n adnabod unigolyn sydd wedi gwneud gwaith heb ei ail gyda phobl ifanc dros y blynyddoedd, annogir chi i’w enwebu.

Gall fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, cyn belled a’i fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu allan i oriau ysgol.

Rhaid i’r gwaith fod drwy gyfrwng y Gymraeg, neu gyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall hefyd fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.