Directions

The Urdd has a number of offices across Wales. Please click on the map for the exact location or contact us if you need directions

Our Offices

Aberdar / Aberdare

Swyddfa’r Urdd, Canolfan yr Urdd, Wind St, Aberdar, Rhondda Cynon Taf CF44 7ES

T: 01985 883953

Bangor

Swyddfa’r Urdd, Popdy, Lon Pobty, Bangor, Gwynedd LL57 1HR

T: 01248 672 100

Caerdydd / Cardiff

Swyddfa’r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

T: 02920635678

Llangefni

Swyddfa’r Urdd, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn LL65 3SU

Caerfyrddin / Carmathen

Swyddfa'r Urdd, Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3EP

T: 01267 676751

Dinbych / Denbigh

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Neuadd Panton, Dinbych LL16 3TL

T: 01745818600

Llanuwchllyn / Registered Office

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn Y Bala LL23 7ST

T: 01678 541000

Llangrannog

Swyddfa’r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE

T: 01239 652140

Y Drenewydd / Newtown

Swyddfa'r Urdd, Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys SY16 1AL

T: 01686 614034

Abertawe / Swansea

Swyddfa’r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penylan, Abertawe SA5 7BU

T: 01792560624

Pentre Ifan

Canolfan yr Urdd Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro SA41 3XE

T: 01239 820317

Yr Wyddgrug/ Mold

Swyddfa’r Urdd, Canolfan Gymunedol Ffordd Moel Fammau, Pentre Cythraul, Sir y Fflint CH7 6QX

T: 01352 754956