Current Vacancies

We are continuously looking for people who would like to work with us.

*All applications must be presented on our Application Form (Ffurflen Gais), which is available in the 'Useful forms and documents' box on this page*

The below are advertisements for a vacancy / vacancies within Urdd Gobaith Cymru, Wales' largest youth organisation, for which the ability to speak Welsh and English is essential.

Derbynnydd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Cyflog: £15238 - £17151 + Lwfans Rheoli o £750 y flwyddyn.

Diben y Swydd

  •  Cyfle i fod yn rhan o dîm deinamig Gwersyll mwyaf newydd Urdd Gobaith Cymru a leolir ym mwrlwm Bae Caerdydd
  •  Cydweithio gyda’r tîm rheoli i sicrhau rhediad llyfn y Gwersyll
  •  Cyfrifoldeb am rediad ac ansawdd prif Dderbynfa’r Gwersyll gan ymgymryd â thasgau gweinyddol ac ymarferol i ddarparu gwasanaeth llyfn ac effeithlon i’n holl gwsmeriaid ac adrannau eraill y Mudiad
  •  Hyrwyddo cynnyrch Gwersyll yr Urdd Caerdydd i gwsmeriaid cyfredol a newydd
  •  Cyfrifoldeb am rediad y Gwersyll tra ar ddyletswydd (telir lwfans am hyn)

Disgrifiad Llawn: Derbynnydd_Gwersyll_yr_Urdd_Caerdydd.pdf

Dyddiad Cau: 9yb ar 28.07.17

Dyddiad Cyfweld: Dydd Mercher 02.08.17

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd

Lleoliad:  Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Cytundeb:  I gychwyn Medi 1af 2017.

Oriau:  21 awr yr wythnos (yn cynnwys oriau anghymdeithasol -   nos a phenwythnosau)

Cyflog:  Graddfa 4: £16,793 pro rata

Cliciwch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad

Am ragor o fanylion, cysylltwch a Mared Lois Jones at mared@urdd.org

Anfonir y ffurflen gais yr Urdd at:  

Sian Rogers/Mared Jones
Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned Gogledd a Chanolbarth Cymru
Gwersyll yr Urdd Glan Llyn
Llanuwchlyn
Y Bala
LL23 7ST

Dyddiad cau:  Awst 1af 2017 am 10.00yb.

Dyddiad Cyfweliadau:  Awst 31ain 2017.

Swyddog Plant a Ieuenctid Wrecsam (Partneriaeth rhwng Cyngor Wrecsam ac Urdd Gobaith Cymru)

Cytundeb rhwng Medi 1af, 2017 a Mawrth 31ain, 2020 (yn y lle cyntaf. Mae’r swydd wedyn yn hollol ddibynnol ar gadarnhad parhad grant/tendr gan Gyngor Wrecsam)

Lleoliad: Canolfan Camu, Coleg Cambria, Wrecsam.

Oriau: 25 awr yr wythnos (yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)

Cyflog: Graddfa 5 £19,061 - £22,097 pro rata

Cliciwch yma i weld y swydd ddisgrifiad

Am ragor o fanylion cysylltwch â Darren Morris ar 07976 003323 neu darren@urdd.org

Anfonir y ceisiadau at mared@urdd.org neu:

Sian Rogers/Mared Lois Jones
Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd
Gwersyll yr Urdd Glan Llyn
Llanuwchlyn
Y Bala
LL23 7ST

Dyddiad cau: Awst 1af, 2017

Dyddiad Cyfweld: Awst 16eg, 2017