Current Vacancies

We are continuously looking for people who would like to work with us.

*All applications must be presented on our Application Form (Ffurflen Gais), which is available in the 'Useful forms and documents' box on this page*

The below are advertisements for a vacancy / vacancies within Urdd Gobaith Cymru, Wales' largest youth organisation, for which the ability to speak Welsh and English is essential.

Prentis Chwaraeon Cymunedol

Disgrifiad llawn: Prentis Chwaraeon

 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Rhodri Jones - 02920 635 688 / rhodrijones@urdd.org

Dyddiad Cau: 9yb, 17 Gorffennaf 2017

Prentisiaeth Gwersyll Llangrannog

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Cyflog: Gwelir y swydd ddisgrifiad llawn

Disgrifiad byr: Cliciwch yma i weld yr hysbyseb

Disgrifiad llawn: Prentis Gweithgareddau Llangrannog

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach cysylltwch ag Iestyn Evans ar 01239 652140 neu Iestyn@urdd.org

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener, 1af Mehefin 2017

Swyddog Ieuenctid Sir y Fflint

Cytundeb tymor penodol rhwng Ebrill 1af, 2017 a Mawrth 31ain, 2018 (yn y lle cyntaf. Mae’r swydd wedyn yn hollol ddibynnol ar gadarnhad grant gan Gyngor Sir y Fflint yn flynyddol.)  

Oriau – 35 awr yr wythnos (yn cynnwys oriau anghymdeithasol -   nosweithiau a phenwythnosau)

Cyflog – Graddfa 5: £18,779 – £21,769  y flwyddyn pro rata

Lleoliad – Swyddfa’r Urdd, Pentre Cythraul, Yr Wyddgrug.

Am ragor o fanylion gweler y swydd ddisgrifiad yma (PDF) neu cysylltwch a Sian Rogers ar 07976003320 neu sianrogers@urdd.org

Dyddiad cau: Mawrth 30, 2017.

Dyddiad Cyfweliad: Ebrill 6ed, 2017.

Anfonir y ceisiadau electronig at sianrogers@urdd.org

Neu copi post at:

Sian Rogers

Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd a Canolbarth Cymru

Uned 26, Ystad Ddiwydiannol Colomendy

Dinbych

Sir Ddinbych

LL16 5TA

Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd Caerdydd, Canolfan y Mileniwm

Cyflog: £19,061 (Pwynt 1) - £22,097 (Pwynt 6)

Mae’r Urdd am recriwtio Cynorthwyydd Personol deinamig i gefnogi’r Prif Weithredwr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth gweinyddol i’r Ymddiriedolwyr, Cyngor yr Urdd a’r  Byrddau, yn ogystal â’r Uwch Dîm Rheoli.  Rydym yn edrych am Gynorthwyydd Personol profiadol, sydd gyda’r gallu i ddarparu cymorth gweinyddol effeithiol i’r Prif Weithredwr.

Disgrifiad llawn: Cynorthwyydd Personol I’r Prif Weithredwr

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach cysylltwch â Sioned Hughes (Prif Weithredwr) ar 02920 635689/07976 003300 neu sionedhughes@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

DYDDIAD CAU: Dydd Mercher, 5ed Ebrill 2017

DYDDIAD CYFWELD: Dydd Mercher, 12fed Ebrill 2017