Current Vacancies

We are continuously looking for people who would like to work with us.

*All applications must be presented on our Application Form (Ffurflen Gais), which is available in the 'Useful forms and documents' box on this page*

The below are advertisements for a vacancy / vacancies within Urdd Gobaith Cymru, Wales' largest youth organisation, for which the ability to speak Welsh and English is essential.

Dylunydd

Lleoliad: Gweler swydd ddisgrifiad llawn

Disgrifiad byr: Mae Urdd Gobaith Cymru yn chwilio am unigolyn creadigol i ymgymryd â her newydd gyffrous o fewn Adran Gyfathrebu a Datblygu’r Urdd.

Bydd Dylunydd yr Urdd yn gyfrifol am waith dylunio’r mudiad i gynnwys gwaith print ac agweddau digidol ynghyd â thri chylchgrawn misol yr  Urdd.

Bydd hefyd yn gyfrifol am ddatblygu brand yr Urdd yn barhaus gan sicrhau delwedd ddeinamig a pherthnasol i brif fudiad ieuenctid Cymru.

Bydd y dylunydd yn gyfrifol am warchod brand nodedig yr Urdd yn ei holl ddeunydd, mewn print ac ar-lein a sicrhau cysondeb ar draws y mudiad o ran delwedd weledol.


Disgrifiad llawn: Dylunydd Urdd Gobaith Cymru

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mali Thomas - mali@urdd.org / 02920 635 695

DYDDIAD CAU: Dyddiad cau ar gyfer anfon ffurflen gais ynghyd â phortffolio o waith yw hanner dydd, dydd Llun 12 Mehefin 2017

Prentisiaeth Gwersyll Llangrannog

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Cyflog: Gwelir y swydd ddisgrifiad llawn

Disgrifiad byr: Cliciwch yma i weld yr hysbyseb

Disgrifiad llawn: Prentis Gweithgareddau Llangrannog

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach cysylltwch ag Iestyn Evans ar 01239 652140 neu Iestyn@urdd.org

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener, 1af Mehefin 2017

Hyfforddai Glan-llyn 2017-18

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Disgrifiad byr: Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.

Gall y gweithgareddau yma gynnwys canwio, ceufadu, hwylio, cwch achub, arweinydd mynydd a chymorth cyntaf.

Mae’r cynllun dros gyfnod penodol o 12 mis gan gychwyn ym mis Medi 2017. Mae’r cynllun wedi ei sefydlu ers nifer o flynyddoedd gyda nifer wedi sicrhau swyddi parhaol yn y gwersyll a chanolfannau eraill ar ôl cwblhau eu cyfnod dan hyfforddiant.

Disgrifiad llawn: Hyfforddai Glan-llyn 2017-18

Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Cyfarwyddwr, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST  

01678 541 000 neu huwantur@urdd.org

DYDDIAD CAU: 12.00yp ar Ddydd Gwener, 9fed Mehefin 2017

Prentis Chwaraeon Cymunedol

Disgrifiad llawn: Prentis Chwaraeon

 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Rhodri Jones - 02920 635 688 / rhodrijones@urdd.org

Dyddiad Cau: 9yb, 17 Gorffennaf 2017