Bwrdd Syr IfanC

  • Date: 08/10/2017
  • Location: Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
  • Time: 01:00 - 01:00

 Bwrdd Syr IfanC

Aeth pedair o Fforwm Ieuenctid Ceredigion i gynhadledd Bwrdd Syr IfanC (sef fforwm genedlaethol yr Urdd) ym mis Ionawr, i gynrychioli pobl ifanc y Sir. Yn ogystal a chael y cyfle i drafod gwaith yr Urdd a sut gallwn ni newid y mudiad er gwell, cafodd aelodau'r bwrdd gymryd rhan mewn 'Steddfod ddwl, ymweld gyda'r Senedd a mwynhau gig ar y nos Sadwrn.

« Back