Patagonia trip 2019

 • Date: 12/10/2018
 • Location: Patagonia
 • Time: 01:00 - 01:00

Patagonia trip 2019

Dyddiad cau ffurflen gais - 12fed o Hydref 2018

Dyddiad cyfweliadau - 21ain Hydref 2018

*Ffurflen gais ar gael i'w lawrlwytho o dan "dogfennau" ar y dudalen hon*

Beth yw’r daith?

Cyfle i 25 o bobl ifanc ar draws Cymru fynychu cyfnod o bythefnos yn gwirfoddoli yng nghymunedau Cymreig y Wladfa.

Beth fyddwch yn ei wneud?

 • Yn ystod y daith, bydd cyfle i ymweld â Gaiman, Trelew, Puerto Madryn, Esquel a Threfelin - trefi sydd â chyswllt agos iawn â Chymru.
 • Gwneud gwaith gyda phlant a phobl ifanc a thrigolion cymunedau'r Wladfa.
 • Gwneud gwaith gwirfoddol amrywiol
 • Cymryd rhan mewn Eisteddfod Archentaidd.
 • Cwrdd â siaradwyr Cymraeg ar ochr arall y byd.
 • Cryfhau’r cyswllt rhwng Cymru a’r Wladfa.
 • Gwneud ffrindiau â phobl ifanc eraill o ar draws Gymru.

Cost y Daith

Pris y daith yw tua £2,600.  Bydd yna ddisgwyl i chi godi’r arian yma trwy cynnal gweithgareddau/digwyddiadau ag ati. Gall y pris hwn amrywio ychydig,  yn dibynnu ar brisiau teithio, ac adolygiad o daith Patagonia 2018.

Pwy all ddod?

 • Rhywun sy’n ym mlwyddyn 12 neu 13
 • Pobl aeddfed sy’n chwilio am brofiad newydd
 • Pobl gyda’r sgiliau i wneud gwaith gwirfoddol a gwaith gyda phlant a phobl ifanc
 • Pobl gyda’r gallu a’r brwdfrydedd i godi arian tuag at gost y daith
 • Pobl sydd ar gael i deithio yn ystod hanner tymor Hydref 2019.

Beth yw’r cam nesaf?

Bydd angen llenwi ffurflen gais erbyn 12fed o Hydref 2018. Os yw’r cais yn llwyddiannus bydd disgwyl i chi fynychu Diwrnod Cyfweld ar Ddydd Sul 21ain o Hydref yn Llangrannog, Glan-Llyn, Caerdydd neu Bangor

Gwybodaeth ychwanegol

 • Bydd nifer o gyfleoedd i gwrdd â’r bobl ifanc eraill sy’n rhan o’r daith yn ystod y flwyddyn nesaf a chefnogaeth gan staff yr Urdd wrth godi arian.
 • Bydd noson rieni yn cael ei gynnal i’r rhai llwyddiannus mewn tri safle gwahanol – Glan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd er mwyn rhannu mwy o wybodaeth cyn y Nadolig. (Dyddiadau i’w gadarnhau.)
 • Os hoffech fwy o fanylion yn y cyfamser, cysylltwch ag Eleri Mai ar 07500607391 neu elerimai@urdd.org
« Back