Football Tournament

  • Date: 24/10/2017
  • Location: Llandudno Football Club
  • Time: 10:00 - 14:00

Football Tournament

Wrth deithio i Landudno yn gynnar yn y bore roedd yn edrych yn dywyll iawn ar dwrnament pel-droed ysgolion Conwy. Wrth gyrraedd cae pel-droed Llandudno cawsom ein croesawu gan Brian, oedd yn chywrlio o un pen y cae i'r llall. Roedd staff y clwb wedi gweld y gofid ar ein gwynebau ac wedi gosod y cae yn barod ar ein cyfer. Cymorth aruthrol i ni.

Wrth i'r cloc sleifio heibio 10 roedd y timau yn barod ar y cae ac yn eiddgar am y chwiban i ddechrau'r gêm. Yn ystod y bedair awr nesaf fe chwaraewyd 100 o gemau i gyd gyda 26 o dimau yn cystadlu. Roedd y grwpiau yn gystadleuol iawn gyda gemau agos iawn a rhai o'r hyfforddwyr yn edrych yn ofidus iawn ar adegau. 

Ar diwedd y gemau roedd tri tîm wedi dod i'r brig yn eu grwpiau ac penderfynnwyd y buasai'n well cael y ffeinals ar ddiwrnod gwahanol, (llai gwyntog!!). 

Felly y tri tim fydd yn cystadlu am y fraint o gael cynrychioli Conwy fydd:

Craig y Don

Bro Gwydir

Bod Alaw

 

Mi fydd adroddiad byr o'r canlyniadau yn dod wedi i ni gael y gemau hyn. 

Llongyfarchiadau mawr i bob ysgol oedd yno, a hefyd diolch yn fawr iawn i glwb pel droed Llandudno am eu gwaith di-flino a bob cymorth i wneud y diwrnod yn un llwyddiannus. 

 

Lluniau ar gael yma

 

https://www.flickr.com/photos/140783640@N02/shares/hbhfq0

« Back