Trips and Activities

Bwriad ein teithiau i Hwngari yw i roi cyfle i bobl ifanc deithio, rhannu profiadau bythgofiadwy a byw gyda’i gilydd mewn awyrgylch Gymreig.

Dyma rai o’r atyniadau sydd ar gael wrth fynychu taith yr Urdd i Hwngari:

  • Rafftio Dŵr Gwyn yn Slofacia
  • Ymweld â thair dinas hynod – Bratislava, Vienna a Budapest
  • Taith ar hyd un o afonydd mwyaf eiconig Ewrop – Y Ddonwy (Danube)
  • A llawer mwy!

Mae'r daith gyntaf wedi ei threfnu ar gyfer gwanwyn 2018 ac mae'r manylion isod:

Hungary_A4.jpg