Volunteer Training Weekend

Young people who attended the Volunteer Weekend 2016
Young people who attended the Volunteer Weekend 2016

80 young people from across Wales accompanied the Sports Department to Aberystwyth University. 

Over the weekend, the young people got involved in a number of sessions that developed them into community coaches for the Urdd. 

We'd like to take this opportunity to thank the University for their warm welcome, and for organising the evening entertainment. It was a joy to see all the young people socialising and competing with a smile on their faces.

You can see what we got up to on the weekend, please visit our Twitter or search for #urddaber #gorchestwyr #penwythnoshyfforddiant

 

Blog Beca

Blog Beca

"Haia! Fy enw i ydi Beca, dwi’n byw yn Llanrug sydd yn agos i Gaernarfon, dwi’n 16 oed a newydd gychwyn yn y chweched yn astudio Drama, Addysg Grefyddol ac Addysg Gorfforol. 

Ar ddechrau mis Medi eleni mynychais benwythnos hyfforddi adran chwaraeon yr Urdd. Des i glywed am y penwythnos gan  Carwyn, un o swyddogion adran chwaraeon yr Urdd pan ddaeth i’n hysgol ni i hybu’r cwrs. Roedd y cwrs yn swnio’n wych! Aros dwy noson yn Mhrifysgol Aberystwyth, gyda pobl ifanc o bob cwr o Gymru, derbyn cymhwysterau hyfforddi plant cynradd, bws i lawr i Aberystwyth a nol a bwyd! Gyd am £20! Nice one!

Felly gan ddilyn cyfarwyddiadau Carwyn anfonais gais at Urdd gan obeithio lle ar y penwythnos, yn fuan wedyn cefai e-bost yn cadarnhau fy mod wedi cael lle  ar y cwrs.

Ar y dydd gwener yr 2il o Fedi cyn gadael o Fangor am Brifysgol Aberystwyth, doedd gen i ddim syniad beth i ddisgwl… Roedd hi’n ddiwedd gwylia haf a fy lefelau ffitrwydd ar eu isaf felly doeddwn i ddim yn barod am sesiwn dwys , rhedeg elltydd,na prawf blip, a doeddwn i ddim yn siwr os oeddwn i hyd yn oed yn cofio sut i ddal beirio heb son am ei defnyddio hi.

Doedd dim angen poeni! Doedd dim rhedeg elltydd na darlithoedd boring! Yn fuan wedi ni gyraedd cafodd pawb ei sortio fewn i dimau. Roeddwn i yn y tîm oren gyda criw o genod lyfli o Ysgol Gyfun Garth Olwg ac daethom yn ffrindiau yn sydyn iawn. Ar ol i ni fwyta gormod o fwyd yn y ffreutur ‘Tamed Da’ oedd hefyd ar y campws, aethom syth lawr i ddechrae ar y sialensau Gorchestwyr.

Roedd y gemau Gorchestwyr yn rhedeg trwy’r penwythnos, gyda phob tîm yn ennill pwyntiau. Roedd saith rownd gwahanol; nofio, caiacio, tug of war, pêl-fasged, gwibio, “dodge ball” a rygbi tag. Roedd tîm y staff yn HYNOD o gystadleuol! Gallwch weld y lluniau o’r gemau ar twitter drwy ddefnyddio’r #UrddAber2016. Er mai nid y tîm oren gurodd y fedal aur ar ddiwedd y penwythnos, cefais lwyth o hwyl yn cymryd rhan yn y gemau. Roedd y gemau yn ffordd wych i ddod i adnabod pobl yn sydyn ac yn goblyn o ‘ice breaker’ da.

Yn amlwg nid oedd y penwythnos i gyd yn llawn gemau - roedd rhaid gweithio tuag at ennill y cymwysderau hyfforddi. Derbynnais tri gymhwyster ar ddiweddd y cwrs a bydd y cymwysterau yma yn fy nghaniaatau i gynnal/cyd gynnal sesiynau urdd yn fy nghymuned lleol. Dwi’n barod wedi rhoi fy enw lawr i helpu yn y sesiynau pel rwyd, gan mai dyma yw fy nghamp i. Wrth gwrs mae unrhyw gymhwyster yn edrych yn dda ar C.V. ond mae cymhwsterau hyfforddi plant yn mynd i agor  pob math o lwybrau i mi yn y dyfodol gobeithio, megis cael fy nerbyn i gyrsiau chwaraeon yn y Brifysgol e.e. prifysgol Aberystwyth neu hyd yn oed fy helpu gael swydd  yn gweithio gyda plant - neu efallai swydd gyda’r Urdd!

Un o’r pethau gorau am y penwythnos oedd y lleoliad. Cafodd pawb ystafell i’w hunain gyda gwely dwbl ac ystafell molchi gyda chawod! Ar bob llawr roedd yna gegin gyda theledu a soffa yno ble treuliais i a fy ffrindiau newydd ddwy noson gofiadwy yn gwylio teledu a bwyta doritos a yfed te. Ma’ ‘na hwyl ‘w gael bois! Diolch Prifysgol Aberystwth! A diolch Yr Urdd! Roedd o’n class!"