Cyfleoedd Gwirfoddoli

Rydym yn barhaus yn edrych am wirfoddolwyr i helpu gyda’n gwaith

Mae gennym nifer helaeth o gyfleodd gwirfoddoli o fewn y mudiad

Cynorthwyo gyda:

  • Clybiau/Adrannau/Aelwydydd yr Urdd
  • Clybiau a Gweithgareddau Chwaraeon
  • Teithiau un dydd a thramor
  • Eisteddfod yr Urdd yn eich ardal
  • Gwersylloedd yr Urdd fel SWOG

 

urdd-volunteer1.jpg

Wrth wirfoddoli nid yn unig mae yna gyfle i chi ennyn sgiliau newydd ond hefyd yn ddibynol ar beth i chi’n wneud gallwch ennill achrediadau a chymwysterau ynghyd a oriau ar gyfer y Bageloriaeth Cymraeg a’r uned gwirfoddoli Gwobr Dug Caeredin.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda elerimai@urdd.org neu Swyddog Datblygu neu Chwaraeon eich ardal i drafod y cyfloedd ymhellach.

Mae modd canfod eich swyddogion datblygu lleol drwy glicio yma