Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd, Caerdydd

Teitl y Swydd: Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 5 (£19,928 pwynt 1 - £23,102 pwynt 6)

Lleoliad:  Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Gwersyll 4* a Chanolfan Cynadleddau o dan do adeilad unigryw Canolfan Mileniwm Cymru yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd.  Rydym yn croesawu dros 12,000 o ymwelwyr y flwyddyn ar ymweliadau preswyl o bob cwr o Gymru a thros y byd.  Mae gennym berthynas dda gyda holl gyflenwyr gweithgareddau y Bae a’r Ddinas a lleolir swyddfeydd adrannau eraill o’r Mudiad yn y Gwersyll yn ogystal.  Bydd y Swyddog Cynorthwyol yn cynnig gwasanaeth cyflawn a thrylwyr i’r Gwersyll ac yn cyfrannu at rediad y Gwersyll a’r Swyddfa yn gyffredinol.

Cliciwch yma i weld disgrifiad swydd, neu am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd ar 029 2063 5672 neu cerenroberts@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 17:00 ar 4 Tachwedd 2019

Dyddiad Cyfweld – 14 Tachwedd 2019

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Teitl y Swydd: Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 6 - £22,618 (pwynt 1) - £26,220 (pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Llanisien, Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

 

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd, neu am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau Cenedlaethol) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar 029 22405335 neu gary@urdd.org / catrindavis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00 awr, 22.11.2019

Dyddiad Cyfweld – 29.11.2019

Swyddog Plant a Phobl Ifanc Fflint

Teitl y Swydd: Swyddog Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint (Ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint)

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb penodol neu secondiad mewnol hyd at Fawrth 31, 2020 yn y lle cyntaf

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Pentre’ Cythraul.

Cytundeb hyd at Fawrth 2020 yn y lle cyntaf. Mae’r swydd wedyn yn hollol ddibynnol ar gadarnhad parhad grant gan Gyngor Sir y Fflint.

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Sir y Fflint i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol drwy gydweithio a’r Awdurdod Addysg, y Gwasanaeth Ieuenctid a’r ysgolion.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu am fwy o fanylion cysylltwch â Siân Rogers (Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd) ar 07976 003320 neu sianrogers@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad cau: 10:00awr, 15.11.19

Cyfweliadau: 18.11.19