Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon

Teitl y Swydd: Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon

Math o gontract: Swydd 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad: Gwent

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu am fwy o fanylion cysylltwch â Helen Williams (Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon) ar 01685 883 955 / 07976 003 358 neu helenw@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00, 31 Ionawr 2020

Dyddiad Cyfweld – 4 Chwefror 2020

Aelodau Bwrdd Llywodraethu Chwaraeon

Bwrdd Llywodraethu Chwaraeon a Phrentisiaethau Urdd Gobaith Cymru

Cyfleoedd am Aelodau Bwrdd

 

Mae’r adran Chwaraeon a Phrentisiaethau yn darparu cyfleoedd ar draws Cymru i bob plentyn wirioni ar chwaraeon a gwaith Ieuenctid, a hynny drwy gynnal clybiau, cystadlaethau, hyfforddiant a gwyliau chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol.

Wrth i’r adran tyfu a datblygu rydym yn awyddus i sefydlu Bwrdd Llywodraethu i ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr adran a goruchwylio ei rheolaeth ai llywodraethiad.

Rydym yn chwilio am unigolion profiadol sy’n cael eu cyffroi gan waith a gweledigaeth yr Urdd ac sy’n rhannu ein gwerthoedd, sef i annog, dathlu ac arloesi trwy gynnig gwasanaethau o ansawdd i ieuenctid Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed wrth ymgeiswyr sydd â sgiliau a phrofiad ar lefel strategol yn y meysydd canlynol:

  1. Cydraddoldeb a chynhwysiant yn y sector chwaraeon
  1. Cyflwyno digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol
  1. Nawdd
  1. Grantiau a chyllid
  1. Chwaraeon cymunedol
  1. Cyfathrebu a Marchnata
  1. Prentisiaethau
  1. Y Sector Addysg

 

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu am fwy o fanylion cysylltwch â Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar  029 22405335 / 07976 003356 neu gary@urdd.org.

I fynegi diddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, anfonwch ffurflen Mynegi Diddordeb trwy e-bost at swyddi@urdd.org erbyn 29 Chwefror 2020.