Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Gwyliwr Nos Gwersyll Llangrannog

Teitl y Swydd: Gwyliwr Nos

Math o gontract: Swydd barhaol, rhan-amser (16 awr yr wythnos)

Graddfa:  Graddfa 1: £16,380 (Pwynt 6) pro-rata

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae Gwersyll yr Urdd, Llangrannog ar agor trwy’r flwyddyn, ac yn croesawu dros 25,000 o ymwelwyr yn flynyddol, a chyflogir dros 120 o staff.

Mae’r Gwersyll yn edrych am unigolyn a fyddai’n gallu gweithio rhan amser 2 noson yr wythnos fel rhan o rota tîm gwylwyr nos y safle.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd. Neu am sgwrs anffurfiol ac am fanylion pellach cysylltwch â Gwydion ab Ifan ar 01239 652140 neu llangrannog@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 25 Medi 2019          

Dyddiad Cyfweld – I’w gadarnhau 

 

Gwyliwr Nos Achlysurol - Gwersyll Llangrannog

Teitl y Swydd: Gwyliwr Nos

Math o gontract: Gwaith Achlysurol

Graddfa: £9.00 yr awr

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae Gwersyll yr Urdd, Llangrannog ar agor trwy’r flwyddyn, ac yn croesawu dros 25,000 o ymwelwyr yn flynyddol, a chyflogir dros 120 o staff.

Rydym yn chwilio am aelodau i gynorthwyo â’r adran Gwylwyr Nos: unigolion a fyddai ar gael i wneud shifftiau yn ystod adegau prysur, neu lenwi cyfnodau gwyliau aelodau eraill o’r tîm. Mae’r nosweithiau yma yn amrywio o nosweithiau wythnos a phenwythnosau yn ôl y galw. Cytundeb achlysurol fydd y swydd yma

Am sgwrs anffurfiol ac am fanylion pellach cysylltwch â Gwydion ab Ifan ar 01239 652140 neu Llangrannog@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 25 Medi 2019