Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Swyddog Ieuenctid Caerffili

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Caerffili

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol. (Cytundeb i ddechrau Medi 2019 hyd at ddiwedd Mawrth 2020 yn y lle cyntaf. Y nod yw parhau gyda’r swydd ond mae hyn yn ddibynnol ar gyllid).

Oriau: 35 awr yr wythnos ( yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)

Graddfa:  Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102 (Pwynt 6)

Lleoliad:  Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Bwrdeistref Sirol Caerffili

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn ardal Caerffili. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, Menter Iaith Caerffili a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg ar gyfer phobl ifanc yr ardal er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Cliciwch ar y ddolen am ffurflen gais a disgrifiad swydd neu ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 ar daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: Gorffennaf 5 2019

Dyddiad Cyfweliad: Gorffennaf 12 2019

 

 

 

Swyddog Datblygu Gwent

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Gwent

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol. (Cytundeb i ddechrau Medi 2019 am 12 mis Y nod yw parhau gyda’r swydd ond mae hyn yn ddibynnol ar gyllid)

Oriau: 35 awr yr wythnos ( yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)

Graddfa:  Graddfa 7: £25.669 (Pwynt 1) - £29.757 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Pontypwl

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu yn Rhanbarth Gwent. Bydd eich dyletswyddau amrywiol a diddorol yn cynnwys y gwaith trefnu a pharatoi angenrheidiol ar gyfer eisteddfodau, gweithgareddau i blant a phobl ifanc, chwaraeon a hamdden eang yr Urdd i aelodau  Byddwch hefyd yn trefnu ac yn mynychu cyrsiau preswyl, ac yn ymweld ag ysgolion, ac adrannau.

Cliciwch ar y ddolen am ffurflen gais a disgrifiad swydd, neu am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: Gorffennaf 3 2019

Dyddiad Cyfweliad: Gorffennaf 10 2019