Swyddi Gwag Cyfredol

Rydym bob amser yn chwilio am bobl brwdfrydig i weithio neu wirfoddoli gyda ni.

*Rhaid i bob cais swydd gael ei gyflwyno ar ein Ffurflen Gais gyfredol, sydd ar gael yn y blwch 'Ffurflenni a dogfennau defnyddiol' ar y dudalen hon.*

Dadansoddydd Busnes

Teitl y Swydd: Dadansoddydd Busnes

Math o gontract: Swydd dros dro am ddwy flynedd yn gychwynnol. Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334 (Pwynt 6)

Lleoliad:  Un o ganolfannau’r Urdd (i’w trafod)

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe’i sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw mae gan yr Urdd, dros 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr. Cyflogir dros 300 o staff ac mae gan y Mudiad trosiant o dros £10m. Bydd yr Urdd yn dathlu ei chanmlwyddiant  yn 2022 gan weithio gyda’n haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ag amryw o bartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae hwn yn amser cyffrous i ddod yn rhan o dîm yr Urdd, fel y cychwynnwn ar y daith o foderneiddio systemau data ar draws y mudiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol i sicrhau trawsnewidiad digidol drwy ymgysylltiad hefo unigolion a thimau ar draws y mudiad. Bydd disgwyl iddynt allu cyfathrebu gwerth a buddion yn glir i’r rhan-deiliaid, boed hynny’n arwain at amcanion Cynllun Corfforaethol yr Urdd (2019 - 2022), yn ariannol, neu drwy welliannau effeithlonrwydd. 

Bydd y dadansoddydd busnes yn rheoli'r ceisiadau am newidiadau a godir gan adrannau’r Urdd ar draws amrywiaeth o systemau, gan sicrhau bod y newidiadau mwyaf gwerthfawr yn cael eu blaenoriaethu yn unol â strategaeth y mudiad.

Bydd deilydd y swydd yn rhyngwyneb rhwng adrannau’r Urdd a TG gan sicrhau bod ceisiadau i ddatblygu neu ddyfeisio systemau newydd yn cyd-fynd â strategaeth ddata’r mudiad. Wedi cymeradwyo newidiadau, bydd angen gweithio efo’r adrannau i reoli’r broses o integreiddio, sicrhau bod yr hyfforddiant priodol mewn lle a bod cefnogaeth briodol ar gael lle bo angen.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd, neu am fwy o fanylion cysylltwch â Dafydd Lewis (Pennaeth TG) ar 02920 635688 neu dafyddlewis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00 ar 2il Fedi 2019 

Dyddiad Cyfweld – I’w cadarnhau

 

 

 

 

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cynorthwyol Morgannwg Ganol

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol. Cytundeb i ddechrau Medi / Hydref 2019 hyd at ddiwedd Mawrth 2020. (Dibynnir parhad y swydd hon ar gyllid allanol)

Graddfa:  Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad: Ysgol Gyfun Gymraeg, Llanhari.

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol ym Morgannwg Ganol. Prif nod y swydd yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Cliciwch yma i weld disgrifiad swydd, neu am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 12:00 ar 4ydd o Fedi 2019

Dyddiad Cyfweliad: 9fed o Fedi 2019

Gellir dod o hyd i ffurflen gais a disgrifiad swydd ar wefan yr www.urdd.cymru

 

 

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol. Cytundeb i ddechrau Medi 2019 (hyd at ddiwedd Mawrth 2020 yn y lle cyntaf - Y nod yw parhau gyda’r swydd ond mae hyn yn ddibynnol ar gyllid).

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102 (Pwynt 6)

Lleoliad: Casnewydd / Pontypŵl

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn Rhanbarth Gwent. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru â Chynghorau Casnewydd a Mynwy a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Cliciwch yma i wedl disgrifiad swydd, neu am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 13:00 awr ar 9 Medi 2019

Gellir dod o hyd i ffurflen gais a disgrifiad swydd ar wefan yr Urdd: www.urdd.cymru

 

 

Swyddog Ieuenctid Merthyr

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Merthyr

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb tymor-penodol i ddechrau Hydref 2019 hyd at ddiwedd Mawrth 2020. (Y mae parhad y swydd hon yn ddibynnol ar gyllid allanol)

Oriau: 35 awr yr wythnos (yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102 (Pwynt 6)

Lleoliad: Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful. CF47 8UB.

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid ym Merthyr. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, Menter Iaith Merthyr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Cliciwch yma i weld disgrifiad swydd, neu am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Ffurflen Gais ar gael o wefan yr Urddwww.urdd.cymru/

Dyddiad Cau: 13:00awr, 6 Medi 2019

Swyddog Ieuenctid Ceredigion

Teitl y Swydd:  Swyddog Ieuenctid Ceredigion

Math o gontract: Swydd ran-amser, cytundeb tan ddiwedd Mawrth 2020

Oriau: 10 awr yr wythnos – Tymor Ysgol yn unig ( yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nosweithiau a phenwythnosau)

Graddfa: Graddfa 5: £19,442 (Pwynt 1) - £23,102 (pwynt 6) pro-rata

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Gwersyll Llangrannog

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yng Ngheredigion. Prif nod y swydd yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Cliciwch yma i weld disgrifiad swydd, neu am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 12:00 awr, 23 Awst 2019

Cyfweliad: 26 Awst 2019

Swyddog Cylchgronau

Teitl y Swydd: Swyddog Cylchgronau

Math o gontract: Swydd tymor-penodol 12 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 6: £22,618 (Pwynt 1) - £26,220 (Pwynt 6)

Lleoliad: Un o brif ganolfannau’r Urdd: nail a’i Gwersyll Glan-llyn,  Llangrannog neu Gaerdydd.

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn egnïol, brwdfrydig a chreadigol i ymuno ag adran Gyfathrebu’r Urdd fel Swyddog Cylchgronau am gyfnod penodol o 12 mis. Prif bwrpas y swydd fydd cynhyrchu cylchgronau difyr, safonol a deniadol yn enw’r Urdd ar gyfer plant a phobl ifanc Cymru.

Yn ogystal, bydd y swyddog yn gyfrifol am osod cyfeiriad clir ar gyfer cynhyrchu a hyrwyddo’r cylchgronau mewn print ac ar-lein gan sicrhau bod eu cynnwys yn atyniadol a chylchrediad cadarn.

Cliciwch yma i weld disgrifiad swydd, neu am fwy o fanylion cysylltwch â Mali Thomas (Cyfarwyddwr Cyfathrebu) ar 02920 635695 / 07976 33 03 60 / mali@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 awr ar 06.09.19

Dyddiad Cyfweld – Yn ystod wythnos y 16.09.19